3:41:50 PM 1402 / 01 / 10
 

تاریخچه شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در تاریخ 1376/3/15 تحت سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان تأسیس گردید که با مساعدت دانشگاه و خودیاری مردم , ساختمان جدید شبکه و مرکز بهداشت شهرستان در سال 1379 به بهره برداری رسید در سال 1385 شبکه مجددا" جزء واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان گردید .
این شبکه دارای حوزه های مدیریتی , حراست , معاونت بهداشتی , معاونت درمان و دارو و اداری مالی می باشد.
- حوزه معاونت بهداشتی دارای زیر مجموعه های بهداشت محیط , بهداشت مدارس , بهداشت خانواده , بهداشت حرفه ای , ستاد گسترش, مبارزه با بیماریها, بهداشت دهان ودندان , آمار و رایانه , آموزش بهداشت , بهداشت روان و مشارکت مردمی می باشد.
ضمناً خانه های بهداشت روستاها و مراکز بهداشتی درمانی شهری روزانه و شبانه روزی و مراکز بهداشتی درمانی روستایی تحت نظارت معاونت بهداشتی اداره می گردند.
- حوزه معاونت درمان و دارو شامل واحدهای امور دارویی , نظارت بر درمان و نظارت بر مواد غذایی و امور آزمایشگاه ها می باشد که امور دارویی نیز با زیرمجموعه های انبارداری , تجهیزات پزشکی و کارپردازی فعالیت می نماید.
واحدهای درمانی بیمارستان سیدالشهداء (ع) , بیمارستان شهید رجایی , مرکز شبانه روزی امام خمینی (ره) , اورژانس 115 , آزمایشگاه مرکزی , انبار دارویی و تجهیزات زیر نظر معاونت درمان و دارو اداره می گردند.