سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

8:07:05 PM 1399 / 12 / 08
 

مدیر شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگلدکتر باقری
 

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی : اعظم باقری

مدرک : دکترای سلامت باروری

رشته تخصصی : مامایی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت

آدرس پست الکترونیکی : bagheri_a@kaums.ac.ir

رزومه cv
 

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر