سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

6:47:08 PM 1399 / 12 / 08
 


اداره امور عمومی شبکه

سرپرست : غلامعلی صفاری طاهری

شرح وظایف :
 

تعیین خط مشی ، ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور اداری و مالی و امور عمومی مشتمل بر خدمات عمومی ، کارپردازی ، تدارکات ، انبار ، دفتر و بایگانی ، تاسیسات ، نقلیه
شرکت در سمینارها ، کمیسیونها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم
برنامه ریزی به منظور ارتقاء خدمات مالی و اداری
نظارت بر حسن جریان امور واحد های تحت پوشش
صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و صدور مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
انعقاد کلیه قراردادهای شبکه از جمله نیروهای خدماتی ، فضای سبز ، تاسیسات و چاپ و تکثیر و ...
نظارت بر کار شرکت های خدماتی طرف قرارداد با شبکه

 

تماس با اداره امور عمومی

اداره امور عمومی شبکه شنبه ها ساعت 12-10 و چهارشنبه ها ساعت 12-11 آماده پاسخگویی به سوالات و دریافت پیشنهادات و انتقادات شما در خصوص امور اداری و مالی شبکه می باشد .


 

  • آدرس پستی : آران بیدگل ، بلوار امام خمینی (ره )
  • تلفن :4-54725902 -031  
  • دورنگار: 54725909
  • پست الکترونیک: Aranbidgol_at_kaums.ac.ir

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر