امام رضا ( ع ) : مَن فَرَّجَ مِن مُؤمِنٍ ، فَرَّجَ اللّه ُ عَن قَلبِهِ یَومَ القِیامَةِ ؛ هر کس اندوه مؤمنى را بزداید ، خداوند در روز قیامت ، غم از دلش مى زداید .

3:22:21 AM 1396 / 03 / 09
 

کارگزینی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

شرح وظایف

استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان
تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم
شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف
پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل احکام انتقال ، برقراری مزایا ، افزایش حقوق سالیانه ، مرخصی بدون حقوق و...
برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
اجرای خط مشی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
تهیه گزارشات لازم


تماس با کارگزینی شبکه

  • آدرس پستی : آران بیدگل ، بلوار امام خمینی (ره )
  • تلفن : 4-54725901 -031  داخلی: 23 و 52
  • دورنگار: 54725909
  • پست الکترونیک: Aranbidgol_at_kaums.ac.ir
 
 
 
   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر