سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

10:25:06 PM 1399 / 06 / 28
 

 

واحد نقلیه شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

مسئول نقلیه : محمدرضا مسلمی

 

تماس با واحد نقلیه شبکه

  • آدرس پستی : آران بیدگل ، بلوار امام خمینی (ره )
  • تلفن : 4-54725901 -031  داخلی: 11
  • دورنگار: 54725909
  • پست الکترونیک: Aranbidgol_at_kaums.ac.ir

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر