2:00:16 PM 1402 / 01 / 10
 

 

واحد رایانه شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

  • کارشناس مسئول واحد رایانه : ملیحه روحانی بیدگلی

 

واحد رایانه شبکه بهداشت و درمان در شهریور ماه 83 به منظور حفظ، نگهداری، ارتقاء و توسعه فن آوری اطلاعات در ستاد شبکه و کلیه مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان شروع به فعالیت نموده است.

اهم فعالیت کارشناس واحد رایانه، ارائه راهنمائیها و مشورتهای لازم در زمینه استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز توسط واحدهای مختلف بر اساس نیاز ، و همچنین تشخیص اولویتهای شبکه بهداشت و درمان در زمینه توسعه فن آوری اطلاعات و مدیریت این امور است.

این واحد، در حال حاضر علاوه بر متصل بودن به شبکه اینترنت از طریق wirless ، دارای شبکه اینترانت (شبکه داخلی) بوده که به شبکه دانشگاه نیز متصل می باشد و تمامی واحدهای داخلی ستاد و بیمارستان سیدالشهدا و شهید رجایی از امکانات شبکه داخلی واینترنت بهره می گیرند.

خدماتی که از طریق شبکه داخلی در اختیار کاربران قرار می گیرد شامل :

اینترنت، خدمات چاپ متمرکز، اسکن، انواع نرم افزارها ، ارسال ایمیل دانشگاهی می باشد.

پشتیبانی حدود 70 دستگاه کامپیوتر توسط این واحد صورت می گیرد.

تماس با واحد رایانه

  • آدرس پستی : آران بیدگل ، بلوار امام خمینی (ره )
  • تلفن : 54706815 -031  
  • دورنگار: 54706809
  • پست الکترونیک: Aranbidgol_at_kaums.ac.ir