6:17:51 PM 1402 / 01 / 10
 
 
واحد آمار پشتیبانی
 
واحد آمار شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل از سال 75 همزمان با تشکیل شبکه ، فعالیت خود را تحت عنوان واحد آمار و رایانه شروع کرده است. این واحد با جمع آوری٬ تکمیل فرمها و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرکز بهداشت شهرستان و در سالهای اخیر با سرشماری تسهیلات بهداشتی درمانی ، فعالیت خود را ادامه داد.از ابتدای سال 1385 بعد از تحت پوشش قرار گرفتن شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، واحد آمار از واحد رایانه جدا شده و بعنوان یک واحد مجزا فعالیت خود را بیش از پیش گسترش داد. واحد آمار در مجموعه واحدهای حوزه ریاست شبکه آران و بیدگل در چارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب دانشگاه علوم پزشکی کاشان و وزارت متبوع به عنوان واحدی ستادی عهده دار سازمان دهی ، هماهنگی و نظارت بر نظام جمع آوری اطلاعات و آمار شبکه بوده و بر این باور است که با پویایی نظام جمع آوری اطلاعات و نهادینه کردن تفکر عملکرد محوری به جای داده محوری در بین مدیران و کارشناسان شبکه ، تحولی شگرف در اثربخشی و کارآیی برنامه های شبکه ایجاد شده و در پرتو آن ، نیازهای واقعی بخش بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل مرتفع خواهد گردید .

فعالیتهای واحد آمار عبارتند از :

 • جمع آوری و تکمیل فرمهای فعالیت بیمارستان و مراجعین و مددکاری بیمارستانهای تابعه شبکه و ارسال به معاونت درمان دانشگاه
 • جمع آوری و تکمیل فرمهای بیماریهای کامل و نمونه ای درمانگاهها با استفاده از کدهای درج شده در کتاب ICD 10 و ارسال به معاونت درمان دانشگاه
 • جمع آوری و تکمیل فرمهای مراجعین سرپائی و بیماریهای کامل و نمونه ای مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی و ارسال به معاونت درمان دانشگاه
 • جمع آوری و تکمیل فرمهای نیروی انسانی شبکه و ارسال به معاونت درمان دانشگاه
 • جمع آوری ، تکمیل و ثبت رایانه ای فرمهای سوانح و حوادث و ارسال به معاونت درمان دانشگاه
 • جمع آوری ، تکمیل و ثبت رایانه ای فرمهای اقدام به خودکشی و ارسال به معاونت درمان دانشگاه
 • جمع آوری ، تکمیل و ثبت رایانه ای فرمهای حوادث ترافیکی منجر به مرگ و ارسال به معاونت درمان دانشگاه
 • جمع آوری ، تکمیل و ثبت رایانه ای فرمهای مرگ و میر نوزادان و کودکان 1 تا 59 ماهه و ارسال به معاونت درمان دانشگاه
 • جمع آوری ، تکمیل و ثبت رایانه ای اطلاعات مربوط به بیمارستانهای تابه شبکه و ارسال به معاونت درمان دانشگاه
 • جمع آوری و تکمیل فرمهای تسهیلات بهداشتی و درمانی و ارسال به معاونت درمان دانشگاه
 • جمع آوری ، تکمیل ، ثبت ، تجزیه و تحلیل ، رسم جداول و نمودار و تکمیل فرمهای آماری بصورت ماهیانه ، فصلی ، 6 ماهه و سالیانه اعم از آمار درمانی ، بهداشتی ، پشتیبانی و ..... و بازخوراند به واحدهای ذیربط
 • تهیه پشتیبان از برنامه ADS9 (مخصوص بیماران بستری) در بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای تابعه شبکه و ارسال به معاونت درمان دانشگاه
 • نظارت و آموزش دانشجویان کارآموزی در عرصه رشته های مختلف (مدارک پزشکی ، آمار و ...)
 •  
 • ماموریت سازمانی واحد آمار شبکه :
 • ایجاد زمینه برای تصمیم سازی
 • توانمند سازی مدیران ، کارشناسان و کاربران دراستفاده از آمار واطلاعات
 • پژوهش و مدل سازی آماری
 • نظارت و ارزشیابی بر چرخه آمارواطلاعات شامل : (جمع آوری، انتقال ،پردازش، تجزیه وتحلیل، ارائه، تفسیر و استفاده از آمار و اطلاعات)

واحد آمار برای تحقق اهداف خود و ارتقای مستمر کیفیت خدمات خود توجه جدی به ارزشهای زیر را ضروری می داند :

1 - اخلاق گرایی
2 - پاسخگویی
3 - سودآوری
4 - درستی
5 - مسئولیت پذیری
6 - به روز بودن

واحد آمار از طریق پایبندی به ارزشهای فوق در تلاش است تا :

محیط کاری رضایت بخشی را برای کارکنان ذیربط، خدمات کیفی برای مشتریان ، و روحیه مسئولیت پذیری مشترک برای مدیران و کارشناسان شبکه را فراهم سازد


اهداف واحد آمار شبکه

 • هدف 1 : اصلاح و تقویت نهاد مدیریت آمار و اطلاعات
 • هدف 2 : ارتقاء فرهنگ آماری و توانمند سازی تولید کنندگان و مصرف کنندگان آمار و اطلاعات
 • هدف 3 : استقرار و ساماندهی نظام آمارهای ثبتی
 • هدف 4 : بکارگیری و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

عملکرد

 • تهیه پشتیبان از برنامه ADS9 موجود در بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای تابعه شبکه و ارسال به اداره آمار دانشگاه
 • دریافت ویرایش جدید برنامه نرم افزاری ثبت سوانح و حوادث و نصب آن در واحد آمار شبکه
 • دریافت ویرایش جدید برنامه نرم افزاری ثبت مرگ و میر نوزادان و کودکان 1 تا 59 ماهه و نصب آن در واحد آمار شبکه
 • دریافت ویرایش جدید برنامه نرم افزاری ثبت طرح سطح بندی بیمارستانی و نصب آن در واحد آمار شبکه
 • ایجاد بانک اطلاعاتی کامل و پویا از پرسنل شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
 • ایجاد بانک اطلاعاتی کامل و پویا از موارد اقدام به خودکشی در مناطق تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
 • ایجاد بانک اطلاعاتی کامل و پویا از حوادث ترافیکی منجر به مرگ در مناطق تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
 • تهیه آمار مربوط به تعداد تختهای مصوب، تختهای فعال، درصد ضریب اشغال تخت، تعداد بخشهای عمومی، تعداد بخشهای ویژه، تجهیزات پاراکلینیکی و تعداد بخشهای تخصصی بیمارستانها و .. جهت ارسال به معاونت درمان و مدیریت تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه ای
 • آموزش دانشجویان رشته مدارک پزشکی در مقطع کاردانی و کارشناسی و آمار در مقطع کارشناسی در عرصه کارآموزی در واحد آمار
      
 
تماس با واحد آمار پشتیبانی:
 •  آدرس: آران و بیدگل ، بلوار امام خمینی ، شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل ، واحد آمار
 • تلفن: 8-54725902-031 داخلی(41 )
 • نمابر: 54725909-031

 • آدرس پست الکترونیکی: Aranbidgol_at_kaums.ac.ir