7:47:29 AM 1397 / 07 / 27
 

مسئول روابط عمومی شبکه : رضا معصومی

تماس با روابط عمومی شبکه

  • آدرس پستی : آران بیدگل ، بلوار امام خمینی (ره )
  • تلفن : 4-54725902 -031  داخلی: 47
  • دورنگار: 54725909
  • پست الکترونیک: Aranbidgol_at_kaums.ac.ir

مقدمه ؛

در عصر ارتباطات کنونی روابط عمومی (Public Relations ) یا « هنر هشتم » که ترکیبی از هنرهای هفتگانه به اضافه « مدیریت نوین » می باشد دارای کارکردهای کلانی نظیر : جلب مشارکت مردمی ، ایجاد همدلی ، کمک به تحقق جامعه مدنی ، سازماندهی و مدیریت علمی می باشد . عینیت بخشیدن به اندیشه های فوق ، بها دادن به جنبه های حرفه ای روابط عمومی و بازنگری در سیستم سنتی و طراحی تشکیلات و ساختارهای بنیادی این بخش حیاتی را جهت ارتقاء شخصیت درون سازمانی و برون سازمانی ؛ الزامی می نماید

روابط عمومی به عنوان آینه تمام نمای یک سازمان ، شمای اجتماعی ویک نظام ارتباطی و دائمی هر سازمان است که راهبردها و تاکتیک های سازمان را برای جوامع مخاطب و نگرش ها و انتظارات جوامع مخاطب را برای سازمان ژ« ترجمه » می کند . در این راستا ؛ برنامه ریزی و تدوین نظام روابط عمومی هر سازمان بر اساس فرهنگ خاصی و انتخاب راهبردهای علمی و عملی روابط عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بر این اساس : طرح کنونی به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و تشکیل یک روابط عمومی با سازماندهی کاربردی نگاشته شده است .

امید است با عنایات حضرت حق در این چارچوب بتوانیم در راستای خدمت به فرهنگ ملی و مذهبی سازمان های ایران اسلامی توفیق یابیم .

1- تعریف :

روابط عمومی عبارتست از عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است که با استفاده از شیوه های علمی و هنری به دنبالل ارتباط با مردم و اطلاع یابی از نظرهای آنان ، تجزیه و تحلیل گرایش های مخاطبان و افکار عمومی به منظور گفتگو با آنان برای رسیدن به تفاهم با کاربرد روش ها ئ ابزارهای ارتباطی نوشتاری ، گفتاری ، دیداری و شنیداری است .

2- ارکان روابط عمومی :

الف – برنامه ریزی
ب – تحقیق
ج – برقراری ارتباط دو سویه بین مخاطبان و سازمان
د- گفتگو با مخاطب برای رسیدن به هم فهمی

3- عناصر روابط عمومی :

الف – هنر ب – فن ج – فلسلفه مدیریت

4- اصول روابط عمومی پیشرو و آمادگی

الف – اصل مخاطب مداری ب‌- اصل مشارکت گرایی
ج - اصل اطلاع رسانی و اطلاع یابی د- اخلاق
و- گفتگو ه – اصل تفاهم ی – اصل موازنه قدرت بین منبع و مخاطب

 

نقش روابط عمومی در سازمان :

1- کسب اشتهار ، خوشنامی و رضایت مردمی برای سازمان
2- ایجاد و تقویت تفاهم بین مدیریت و کارکنان سازمان
3- ایفای نقش واسطه گری بین مدیریت و سازمان
4- ارزیابی دیدگاههای مخاطبان برای سازمان
5- اعلام عملکرد ، سیاستها ، برنامه ها و انتظارات سازمان به مردم
6- سخنگویی سازمان
7- ایجاد فرصت اظهار نظر برای مسئولان سازمان در رسانه ها
8- سخنگویی به مدیریت
9- کمک به سازگاری سازمان با محیط به ویژه با محیط معنوی
10- کمک به سازمان در عمل برنامه ریزی از طریق انعکاس نظرهای مردم به مدیریت
11- انجام بعضی از وظایف سازمان در ارتباطات سازمانی و مراودات اجتماعی
12- هدایت اطلاعاتی کارکنان
13- کمک به فرایند تصمیم گیری از طریق اقدام به تصمیم سازی از طریق افکار عمومی و سنجش محیط (داخلی و خارجی)
14- توسعه فضای دموکراتیک در داخل سازمان
15- توسعه حس احترام و تعلق در کارکنان

به طور کلی نقش های روابط عمومی که به مهمترین مصادیق آن اشاره شد را می توان در پنج نقش کلی جمع بندی کرد.

این نقش ها عبارت است از :

1- نقش مشورتی از قبیل مشاوره مدیریت ، گفتگو با رهبران فکری و اعمال نوعی دیپلماسی صنفی
2- نقش نمایشی از قبیل قدرت بیان و فن خطابه
3- نقش مذاکره نظیر مذاکره و گفتگو وبرقراری سازی
4- نقش تفسیری از قبیل جمع آوری دیدگاههای مخاطبان تجزیه و تحلیل آنها و ارائه به مدیریت و دریافت علائم افکار عمومی
5- نقش اظهاری نظیر اطلاع رسانی به مخاطبان و بیان عملکرد ، سیاستها و برنامه ها

تشکیلات روابط عمومی

1- ارتباطات 2- امور فرهنگی و نمایشگاهها 3- انتشارات 4- سنجش افکار 5- آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی

زیر ساخت های روابط عمومی

روابط عمومی برای اجرای وظایف خود به زیر ساخت های زیر نیازمند است :

1- مدیریت روابط عمومی 2- بخش آموزش پژوهش و برنامه ریزی 3- بخش هماهنگی مراکز تابعه 4- بخش انتشارات 5- بخش پشتیبانی 6- بخش نمایشگاه ها و امور فرهنگی 7- بخش ارتباط مردمی

8- بخش ارتباط بارسانه ها 9- بخش سنجش مطالعات افکار عمومی

برنامه ریزی در روابط عمومی

مراحل برنامه ریزی:

1- شناسایی مخاطبان
2- تعیین اهداف روابط عمومی بر اساس اهداف موسسه
3- تعیین پیامهای روابط عمومی
4- تهیه پیش نویس برنامه و مشورت با مسئولان

 شرایط توفیق برنامه

1- بهره مندی از مبانی نظری و منطق قوی 2- توجه به اصول مهندسی برنامه 3- آموزش 3- ضمانت اجرا

وظایف روابط عمومی داخلی

1- انتشار نشریه داخلی 2- بولتن برد یا لوحه اخبار 3- سازماندهی دریافت پیشنهادها 4- راهنمایی ارباب رجوع 5- مشارکت در غم و شادی کارکنان 6- برگزاری مراسم 7- اطلاع رسانی به مسئولان 8- اطلاع رسانی به کارکنان 9- سنجش افکار عمومی 10- نصب تابلو اعلانات 11- ترتیب دادن جلسات عمومی 12- راه اندازی روزنامه دیواری کارکنان 13- تهیه متون سخنرانی 14- تقویت فرهنگ مذهبی و ملی 15- مشاوره به مدیریت 16- پیگیری ویژه برای رفع مشکلات کارکنان 17- اظهار نظر در احکام انتصاب مدیران 18- ایجاد دفتر سخنرانان و نویسندگان

نتیجه :

از اولویت های مهم روابط عمومی مطلوب می توان به توجه به روابط عمومی داخلی و بین المللی ، رعایت اصول اخلاقی روابط عمومی ، توانمندی در تولید اخبار توسعه ، مشاوره مدیریت ، توجه به وظایف آموزشی و مدیریتی ، داشتن آگاهی روز برنامه ریزی برای رهبران فکری ، گرایش به مردم در قیاس با مدیریت سازمان ، توجه به ارتباطات مردمی و افکاری سنجی و اطلاع یابی اشاره کرد .

با توجه به آنچه که بیان شد ، یک روابط عمومی مطلوب و کارآمد را می توان این گونه معرفی کرد .

روابط عمومی کارآمد روابط عمومی است که با سازماندهی مناسب تشکیلاتی و مدیریت علمی ، در قالب برنامه عمل مشخص ، ضمن رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای روابط عمومی و ارائه اطلاعات مشاوره ای به مدیریت سازمان ، برای نفوذ در افکار عمومی و هدایت آن ، افزون بر برنامه ریزی ویژه برای رهبران فکری ، به شکل اصولی رسانه ها را در خدمت گرفته و به اصل اطلاع یابی اهمیت ویژه ای قائل است و از طرفی با توسعه فعالیت های افکار سنجی و ارتباطات مردمی و تولید فرآورده های فرهنگی سعی دارد جریان مبادله پیام بین سازمان و مخاطب را دوسویه کرده و بازخورد لازم را در جریان ارتباطی خود با مخاطبین د ابعاد درون سازمانی ، ملی و بین المللی ایجاد کرده و از این طریق آثار و تاثیر گذاری مثبت در سطح برنامه های سازمانی و برنامه های توسعه ملی ایفا کند و با گزارش بیشتر به سمت مردم در هیئت وکیل مدافع مردم و مدعی العموم ظاهر شده و به صورت یک نهاد مدنی حامی و پاسدار افکار عمومی درآید .

صفحه بعد

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر