سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

6:34:21 AM 1399 / 06 / 30
 

بسیج کارکنان

نهاد مقدس بسیج در پنجم آذرماه 1358 به فرمان امام راحل رضوان الله تعالی علیه تشکیل و اهداف بلند آن حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، جذب و آموزش و اعزام به جبهه های جنگ تحمیلی بوده است و امروزه با همان اهداف تحت امر فرماندهی کل قوا مقام معظم رهبری در تمام ارکان اعم از شهری و اجتماعی و آموزشی فعالیت دارد.

 

نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی در پی حوادث اخیر فرانسه

سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص راهپیمایی عظیم اربعین

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر