شعار روز جهانی مبارزه با دخانیات: اجازه ندهید دخانیات، نفس شما را بگیرد.

1:56:22 PM 1398 / 03 / 26
 

 

کمک های خیرین سلامت به شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

seri 5px;"> <#u بیم 1d > seri 5px;"> <#u/span>1d-size: 12px;">

seri 5px;"> <#u/sspan dir="rtl"که <#u anOf5px;"> anOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

seri 5px;"> <#u

"f"ltr" stpan>

seri 5px;"> <#u anOf5px;"> anOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

seri 5px;"> <#u stpan>

seri 5px;"> <#u st<م;"span>

seri 5px;"> <#u st<م;rtlر>

seri 5px;"> <#u st<م;rtlر>

seri 5px;"> <#u st<م;rtlر>

seri 5px;"> <#u tl ج   seri 5px;"> <#u ;rtan <<#u r <#u r <#u r <#u r <#px;"> anOf5px;"> anOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

seri 5px;"> <#u tp/th>" st

 
seri 5px;"> <#u st<م>"lر>

seri 5px;"> <#u tl r پt<و>   seri 5px;"> <#u ف

seri 5px;"> <#u st<م;rtlر>

seri 5px;"> <#u tl   seri 5px;"> <#u "cea> tl   seri 5px;"> <#u "cea> t

 
seri 5px;"> <#u "cea>م""> l">ت؇را ;"اث ف< < ربزheight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">   seri 5px;"> <#u "cea> ;">   seri 5px;"> <#u م""> l">ت؇را ;"اث ف< < ربزheight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">   seri 5px;"> <#u "cea>مهن س به/;دheight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  nOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

seri 5px;"> <#u  
seri 5px;"> <#u م""> l">ت؇را ;"اث ف< < ربزheight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">   seri 5px;"> <#u "cea>م""> l">ت؇را ;"اث ف< < ربزheight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">   seri 5px;"> <#u ""th> p < ب> < بt<م">> >

ردیف

نام خانوادگی

نام

مبلغ اهدایی
(ریال)

محل مصرف

کمک های غیرنقدی

1

یوسفیان

حجت الاسلام عباس

 

بیمارستان سیدالشهدا

تاسیس بیمارستان سیدالشهدا

2

شبان قمصری

رضا

10000000000

بیمارستان جدید سیدالشهدا

مشارکت در ساخت

3

حسینی یزدلی

حاج حسین

 

مراکز بهداشتی درمانی

احداث مرکز بهداشتی درمانی جوادالائمه

4

اکرمیان

ورثه حاج عبدالله خان

70000000

بیمارستان سیدالشهدا

مشارکت در ساخت اورژانس

5

محبوبی

مرتضی

20000000

بیمارستان جدید سیدالشهدا

مشارکت در ساخت

6

عمویی

حاج محمد

20000000

بیمارستان جدید سیدالشهدا

مشارکت در ساخت

7

اشراقی

حسین

 

بیمارستان سیدالشهدا

یک دستگاه نیسان

8

بذرافشان

 

500000000

بیمارستان سیدالشهدا

اهدای زمین جهت تجهیز I.C.U

9

قراخان

حاج حسن

40000000

بیمارستان جدید سیدالشهدا

مشارکت در ساخت

10

عبدلی

حاج حسین

10000000

بیمارستان جدید سیدالشهدا

مشارکت در ساخت

11

نمکی

جعفر

10000000

بیمارستان جدید سیدالشهدا

مشارکت در ساخت

12

فخری

علیرضا

10000000

بیمارستان جدید سیدالشهدا

مشارکت در ساخت

13

بهروان

امیر

1000000000

مراکز بهداشتی درمانی

شروع احداث پایگاه بهداشتی بقیه الله

14

اکرمیان

نصرت الله

10000000

بیمارستان سیدالشهدا

کمک به خرید آمبولانس تویوتا

15

صانع

 

40000000

بیمارستان جدید سیدالشهدا

مشارکت در ساخت

16

خوروش

حاج احمد

150000000

بیمارستان جدید سیدالشهدا

مشارکت در ساخت

17

سرکاری

مصطفی

100000000

بیمارستان جدید سیدالشهدا

مشارکت در ساخت

18

عمویی

حاج حسین

10000000

بیمارستان سیدالشهدا

کمک به خرید آمبولانس تویوتا

19

طباطبایی

دکتر حسن

10000000

بیمارستان سیدالشهدا

کمک به خرید آمبولانس تویوتا

20

ذهتاب

 

60000000

بیمارستان جدید سیدالشهدا

مشارکت در ساخت

21

بلندی

 

45000000

بیمارستان سیدالشهدا

 

22

سعدآبادی

 

20000000

بیمارستان جدید سیدالشهدا

مشارکت در ساخت

23

عمران و توسعه

شرکت

100000000

بیمارستان جدید سیدالشهدا

مشارکت در ساخت

24

داداشی

حاج علی

30000000

بیمارستان جدید سیدالشهدا

مشارکت در ساخت

25

سرکاری

محمد

25000000

بیمارستان سیدالشهدا

خرید تجهیزات (انکوباتور پرتابل)

26

رحمانی

حاج تقی

1000000000

ستاد شبکه

مشارکت در ساخت سالن آمفی تئاتر

27

پیردهقان

علیرضا

60000000

بیمارستان جدید سیدالشهدا

مشارکت در ساخت

28

کاظمی

حسن

150000000

بیمارستان سیدالشهدا

خرید تجهیزات بانک خون

29

صیادیان

علی

10000000

بیمارستان جدید سیدالشهدا

مشارکت در ساخت

30

محبوبی

حسین

25000000

بیمارستان سیدالشهدا

خرید تجهیزات ( دو دستگاه نوار قلب)

31

جندقیان

امیر

1000000

بیمارستان شهید رجایی

مشارکت در احداث فضای سبز

32

جندقیان

امرالله

20100000

بیمارستان شهید رجایی

مشارکت در ساخت لندری

33

نوریان

حاج قاسم

 

ستاد شبکه

واگذاری 17000 متر مربع زمین

34

قطمیری

   

مراکز بهداشتی درمانی

احداث پایگاه بهداشتی ابوزیدآباد

35

اکرمی

حاج عبدالله

10000000

بیمارستان سیدالشهدا

کمک به خرید آمبولانس تویوتا

36

پامیلی

محمد

150000000

بیمارستان سیدالشهدا

خرید تجهیزات ( دستگاه تست ورزش)

37

هاشمی

حاج حسن

10000000

بیمارستان سیدالشهدا

کمک به خرید آمبولانس تویوتا

38

مرادپور

حاج حسین

10000000

بیمارستان سیدالشهدا

کمک به خرید آمبولانس تویوتا

39

قیصری

عباس

 

بیمارستان سیدالشهدا

واگذاری 50% زمین

40

قیصری

حسن

 

بیمارستان سیدالشهدا

واگذاری 50% زمین

41

عظیمی

حاج تقی

 

بیمارستان سیدالشهدا

دستگاه اندوسکوپی

42

جدی

خانواده شهید

 

بیمارستان سیدالشهدا

دستگاه سانترال سی سی یو

43

مینایی

حاج علی

5750000

بیمارستان شهید رجایی

خرید پرینتر - کابینت- پرده عمودی

44

مینایی

دکترفریبا

16000000

بیمارستان شهید رجایی

مراسم افطاری- کادو- راه اندازی اتاق عمل

45

کارگرنژاد

 

8000000

بیمارستان شهید رجایی

مشارکت در ساخت لندری

46

رحمانی

تقی

5000000

بیمارستان شهید رجایی

خرید دستگاه ضدعفونی اتاق عمل

47

گرمابی

مهدی

1500000

بیمارستان شهید رجایی

خرید یک دستگاه یخچال

50

نوری

مهدی

700000

بیمارستان شهید رجایی

خرید کتری برقی

51

علیزاده

اصغر

 

بیمارستان شهید رجایی

th: 38 tahomheight: 5px; ze:pan>

 

an>="rtl">بیماا<#ux;"ث  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> و

 

;"> <#u tpa anOf5px;"> anOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

 

an>="rtl">بیماا<#ux;"ث  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>an  

;" st

 

anOf5px;"> anOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

 

م;="rtl">بیماا<#ux;"ث  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>;"سکشهیپh> ="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">نور="center" dir="ltr"> "cea>;#u tpa geneva,saneva,saneva,saneva,sans-serif;">نور="center" dir="ltr"> anOf5px;"> anOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

 

م;="rtl">بیماا<#ux;"ث  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>گشهم">rtl 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>> م;ی ه 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

anOf5px;"> anOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

 

م;="rtl">بیماا<#ux;"ث  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> <;"> th style="width: 38px; height: 5px;">  

"cea> st<م;rtlر>

 

"cea>گ؄">rtl <

 

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>;="ب/p> <نژ;rt 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> هدth style="width: 38px; height: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

anOf5px;"> anOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

 nOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

anOf5px;"> anOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

anOf5px;"> anOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

 nOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م> و th style="width: 38px; height: 5px;">  

"cea>مهشهس   "cea> st<م;rtlر>

 nOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

 

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> tpp> < 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>و ثه 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

anOf5px;"> anOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

 nOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> م;rt < <

5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> ;"> ;"p> 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

anOf5px;"> anOf5px;"(e="w"کهn st": 5px;">

"cea> st<م;rtlر>

 nOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>پو " st

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>;"> ا"> stheight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

anOf5px;"> anOf5px;"(e="w"کهn st": 5px;">

"cea> st<م"> lر>

 nOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> anسکth style="width: 38px; height: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> ;"t<> 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> st<م"> lر>

 nOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>مt<ن

 nOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

<#u   <#u st<م"> lر>

 nOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>مt<ن

 nOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

<#u st<م">> >

 nOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"p <مt<

5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"">ترمنوچه/height: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

 

"cea>"st<م">> >

 nOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>ن 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"st<م">> >

 nOf5px;"(e="w"کهn st">نn="centet 5px; ze:pan>

 

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> t< 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>آ  le="width: 38px; height: 5px;">

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>ر>  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م""> l">ت؇رس"> ت 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م" < 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>> t<م 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م""> l">ت؇رس"> ت 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>ڇرم" t< 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"" م" 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م""> l">ت؇رس"> ت 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>حف 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>ح"> ""؇الله 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م""> l">ت؇رس"> ت 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"> م"عt<ل <ا> 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>""> "">ب> 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م""> l">ت؇رس"> ت 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>ن"> مt< 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>""> "" <> 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م""> l">ت؇رس"> ت 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>؇//خواه 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>""> م"م" 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م""">ز به/ا""ی؇رم">t< 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"ه/ای 5ight:650 -famil"> "cea>م"رم"ب> زمt<ن جه/خر <د""نهسل <مt<؇ر جنبم"">ز ام"م 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>؇//ا"t< 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>""> ل < 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"t<م""ر>  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>کمک به"" <د"م"ول/نس توt<و>  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>""؇ل < 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>""> " <> 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"t<م""ر>  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>کمک به"" <د"م"ول/نس توt<و>  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> موt< < 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> "> م"م" 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> t<م""ر>  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>کمک به"" <د"م"ول/نس توt<و>  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> موt< < 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> "> م"م" 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> t<م""ر>  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م""> l">ت؇رس"> ت او l"انس 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م""و t< 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م">  le="width: 38px; height: 5px;">

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> t<م"> lس">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>کمک به"" <د"م"ول/نس توt<و>  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>نمکt< 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>د">ترج فر 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> t<م"> lس">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea> " <دمی">روسکوپج "> ی چشم 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>نمکt< 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>د">ترج فر 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>بt<م"> lس">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>کمک به"" <د"م"ول/نس توt<و>  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>""/ن قم"" < 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"ض  le="width: 38px; height: 5px;">

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"t<م"> lس">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>کمک به"" <د"م"ول/نس 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م"وسل 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>""ت ال/سلام ""> م"م" 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"t<م"> lس">  le="width: 38px; height: 5px;">

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"کو" < 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م""وم ""ت ال/سلام "ز  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م""">ز به/ا""ی /رم"/ن < 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"" <د"مین جنب م"">ز ولی /"" 5ight:(-famil"> "cea>"ج 5ight:) 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"وح">ن < 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>""ت ال/سلام "> م" 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م"ت در ر  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>""م">ن < 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>""> "ق < 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"t<م"> lس">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م"ت در ر  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"رخورد/ر 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>""> نورالد <ن 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"t<م"/رر<>  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"" <د"لو <ز <ون رنگ < 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"رخورد/ر 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"لیرضا 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  le="width: 38px; height: 5px;">

 le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>"t<م"/رر<>  le="width: 38px; height: 5px;">

"cea>م"ت در > داث فضای /"ز 5ight: 5ight: 5ight: 5ight: 5px;">  

منوی /صلی صف"ه /ول"<که به/ا"" و درم"/ن
>رورم" <" <ت ش<کهم" <" ش<کهم"ئول دف"ر 5a d t"ای"/نه 5a d t"م"/" پش<ی""/ن < 5a d tرو/بط "موم < 5a d tم""/ونت ه/ br / - able bord"l="0" cellpadding="0" cellighcing="0" class TblFlyHide">م""/ونت به/ا"" < 5a d tم""/ونت درم"/ن و د/"و 5a d t"t<م"/رر<>"t<م"/رر<>"t<م"/رر<>م""ف < 5a d t">/"گز <ن < 5a d tقو"/ن <ن و آی <ن ن"/مه ه/ 5a d tنقلیه 5a d tدتم"س 5a d t"مو" م"لی br / - able bord"l="0" cellpadding="0" cellighcing="0" class TblFlyHide">و"/ د در"م" 5a d t"م <ن "مو"/ل">/"کن"/نم"t<رt<ت خط" بلای/ 5a d t"ن"وق قر" "ل سنه "م"م سن br / - able bord"l="0" cellpadding="0" cellighcing="0" class TblFlyHide">"ر"یط "ضویت 5a d tف"م ه/ 5a d t"ر"باط "ا م" 5a d tچ"/ر" س"/زم"ن < 5a d tد "cea><" src="http://aranbidgol.kaums.ac.ir//UploadedFiles/monasebat/portae_bartar_kaums.png" s: t="mwidthhom80,ge heighthom85,ge bord"l-widthho0,ge bord"l-s: t=: solid;" / 5a px;" div "cea>سند علم < د/نشگاه 5a br / ;"ssssssبرنامه "/"<><"تژیک د/نشگاه 5a br / ;"ssssssمـــاهنامه "ـــt<ات 5a br / ;"ssssssم"کز هم اندt<ش < اس"/ت <" 5a br / ;"ssssssجشنو"/"ه شه <دم"ه"t< a br / ;"ssssss اکم <ــت ب/ل <نـــــ < 5a br / ;"ssssssپو"">گاه ه"/ < "/"""/ < < "/"<>انپ""ش ه"/ < م"د/ولDistance Learning Collegeم"م" خ <رt<ن "ل مت 5a px;"ssst divx;"sss d "عض"/ < ه ک/"کنان "/نشگاه a br / ;"sssssگالرt< عکس "/نشگاه a br / ;"sssssنظام جام" پ <شنه"/"/ت 5a br / ;"sssssک/نون "/نش آموخ">گانر"/هنم"/ < /ر"اب"جوعروش /نجام خ"م"/ت 5a br / ;"sssss"رt<"/فت آنت < وt<"وس 5a br / ;"sssss<کt<ن 5a br / ;"sssss"ز"و ش"رژ /t<نترنت < غذ"/ 5a br / ;"sssss فt<لم ه"/ < آموزش "ل مت 5a br / ;"sssss روزنامه ه"/ < / <"/ن 5a br / ;"sssss ث"ت نام متقاض <"/ن ط"ح 5a br / ;"sssss پ"ت الکترونیک د/نشگاه 5a br / ;"sssss د/نشگاه ه"/ < علوم پ"شک < 5a br / ;"sssss  px;"sss 5 d "فحه اول د/نشگاه 5a a href="http://kaums.ac.ir/"> <5a /ighn /ighn ighn lang="fa">کارکنان<5a /ighn a href="http://kaums.ac.ir/">  a /ighn ighn lang="fa"> <5a ighn lang="fa">"م/" "ا د/نشگاه 5a /ighn /ighn ighn lang="fa"> <5a /ighn /ighn ighn lang="fa"><کt<ن 5a /ighn /ighn ighn lang="fa"> <5a /ighn /ighn ighn lang="fa"><د/د"ا"دt<ده"/ < ام"وز: 91;" br/ ;" imgcid"mctl00_TodayVVCCtrl1_todayvisitor"gsrc="App_Themes/DefaultSkin/images/stats-change3.png" enign"mabsmiddle" bord"l="0" / ;" "><د/د"ا"دt<دکنندگان ام"وز: 68;" divx;" divx;"  h divlclass Statpnl" "cea>  Copyright @2019" KAUMS /ighn /ighn /ighn br / ;"ssا""ال"ه دو">انh imgcid"mctl00_fdfgorm1_Image2" src="images/delete_16.jpg" bord"l="0" / ;" ection: rtl; text-aeign: right">h ا""ال"ه دو">انh imgcid"mctl00_fdfgorm1_Image1" src="images/let="l_32.jpg" bord"l="0" /