سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

7:09:57 PM 1399 / 12 / 08
 

تماس با شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

  • آدرس پستی : آران بیدگل ، بلوار امام خمینی (ره )
  • تلفن :  4 - 54725902 -031  
  • دورنگار: 54725909
  • پست الکترونیک: Aranbidgol_at_kaums.ac.ir

نحوه ملاقات عمومی با مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل

صبح روزهای پنجشنبه

جهت هماهنگی زمان ملاقات از روز شنبه تا چهارشنبه با شماره تلفن 54725901 ، مسئول دفتر سرپرست شبکه تماس حاصل نمایید.

مکان : بلوار امام خمینی ، شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل ، دفتر مدیریت شبکه

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر