امام رضا ( ع ) : مَن فَرَّجَ مِن مُؤمِنٍ ، فَرَّجَ اللّه ُ عَن قَلبِهِ یَومَ القِیامَةِ ؛ هر کس اندوه مؤمنى را بزداید ، خداوند در روز قیامت ، غم از دلش مى زداید .

3:22:11 AM 1396 / 03 / 09
 


تماس با اداره امور عمومی شبکه

  • تلفن تماس : 8-54725902-031، داخلی : 52 و 39 ، 23
     
  • دورنگار : 54725909
     
  • آدرس : بلوار امام خمینی (ره) – ستاد شبکه بهداشت و درمان، کدپستی : 8741761153

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر