سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

1:14:48 PM 1399 / 09 / 09
 


تماس با اداره امور عمومی شبکه


  • آدرس پستی : آران بیدگل ، بلوار امام خمینی (ره )، کدپستی : 8741761153
  • تلفن : 4-54725901 -031  داخلی: 23 - 52 - 48 - 39
  • دورنگار: 54725909
  • پست الکترونیک: Aranbidgol_at_kaums.ac.ir

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر