با استفاده از راهکارهایی مثل پوشیدن لباس‌های سبک با رنگ روشن، استفاده از کلاه‌های پهن، استفاده از کرم‌های ضد آفتاب با فاکتور حفاظتی 30 و بالاتر، مصرف مقادیر فراوان مایعات، استفاده از مایعات شور مانند دوغ یا آب‌میوه در صورت عرق کردن و اجتناب از فعالیت‌های ورزشی در روزهای گرم؛ می‌توان از بروز گرمازدگی جلوگیری کرد.

10:58:39 PM 1397 / 05 / 29
 

اعضای شورای پایگاه بسیج خواهران کوثر

فرمانده جانشین
معصومه هاشمی اعظم دلداده

 

نیروی انسانی عملیات و بکارگیری سیاسی عقیدتی سیاسی
اعظم گلکاریان مریم گلی زهرا الهامی نژاد مریم عسگرزاده

 
 
بسیج سازندگی
فرهنگی ورزشی
تحلیل و بررسی
برنامه ریزی مالی
پشتیبانی
مهتری لیلا داروغه زهرا غیرتی مریم فعولی زهرا عبدالمجیدی

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر