امام رضا ( ع ) : مَن فَرَّجَ مِن مُؤمِنٍ ، فَرَّجَ اللّه ُ عَن قَلبِهِ یَومَ القِیامَةِ ؛ هر کس اندوه مؤمنى را بزداید ، خداوند در روز قیامت ، غم از دلش مى زداید .

3:11:26 PM 1397 / 02 / 02
 

اعضای شورای پایگاه بسیج خواهران کوثر

فرمانده جانشین
معصومه هاشمی اعظم دلداده

 

نیروی انسانی عملیات و بکارگیری سیاسی عقیدتی سیاسی
اعظم گلکاریان مریم گلی زهرا الهامی نژاد مریم عسگرزاده

 
 
بسیج سازندگی
فرهنگی ورزشی
تحلیل و بررسی
برنامه ریزی مالی
پشتیبانی
مهتری لیلا داروغه زهرا غیرتی مریم فعولی زهرا عبدالمجیدی

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر