امام رضا ( ع ) : مَن فَرَّجَ مِن مُؤمِنٍ ، فَرَّجَ اللّه ُ عَن قَلبِهِ یَومَ القِیامَةِ ؛ هر کس اندوه مؤمنى را بزداید ، خداوند در روز قیامت ، غم از دلش مى زداید .

9:16:29 PM 1396 / 05 / 01
 

 
کارکنان واحد امور مالی شبکه
    

کارشناس حسابداری
مدیر امور مالی شبکه
دیپلم تجربی
واحدحقوق و مزایای پرسنلی
لیسانس حسابداری
حسابدار اعتبارات
احمد خبازی آرانی دیپلم حسابدار
دیپلم افتخاری
مسئول رسیدگی اموالی
کارشناس حسابداری
حسابدار
کارشناس پرستاری
کارپرداز دارو وتجهیزات پزشکی
سیکل انباردار
دیپلم تجربی
امین اموال

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر