با استفاده از راهکارهایی مثل پوشیدن لباس‌های سبک با رنگ روشن، استفاده از کلاه‌های پهن، استفاده از کرم‌های ضد آفتاب با فاکتور حفاظتی 30 و بالاتر، مصرف مقادیر فراوان مایعات، استفاده از مایعات شور مانند دوغ یا آب‌میوه در صورت عرق کردن و اجتناب از فعالیت‌های ورزشی در روزهای گرم؛ می‌توان از بروز گرمازدگی جلوگیری کرد.

3:45:02 PM 1397 / 05 / 23
 

 
کارکنان واحد امور مالی شبکه
    

کارشناس حسابداری
مدیر امور مالی شبکه
عباس حمامی
کارشناس حسابداری
واحدحقوق و مزایای پرسنلی
لیسانس حسابداری
حسابدار اعتبارات
احمد خبازی آرانی دیپلم حسابدار
دیپلم افتخاری
مسئول رسیدگی اموالی
کارشناس پرستاری
کارپرداز دارو وتجهیزات پزشکی
سیکل انباردار
دیپلم تجربی
امین اموال

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر