سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

7:33:21 PM 1399 / 12 / 08
 

 

نحوه ملاقات عمومی با مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل

صبح روزهای دوشنبه ساعت 9 تا 12

جهت هماهنگی زمان ملاقات از روز شنبه تا سه شنبه با شماره تلفن 54725901 ، مسئول دفتر سرپرست شبکه تماس حاصل نمایید.

مکان : بلوار امام خمینی ، شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل ، دفتر مدیریت شبکه

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر