سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

7:50:19 PM 1399 / 12 / 08
 

 

پورتال نهادهای دولتی شهرستان

 فرمانداری آران و بیدگل   www.aranbidgol.gov.ir

 شهرداری آران و بیدگل    
http://abcity.ir

 مدیریت جهاد کشاورزی آران و بیدگل   www.agri-aranbidgol.ir

 مدیریت آموزش و پرورش آران و بیدگل    http://1773.isfedu.com

 دانشگاه پیام نور آران و بیدگل   www.ab.isfpnu.ac.ir

 دانشگاه جامع علمی کاربردی آران و بیدگل   www.uast-aranbidgol.ac.ir

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر