سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

7:05:45 PM 1399 / 12 / 08
 

 

پیوندهای مفید آموزش و ارتقای سلامت

 سایت آموزش سلامت همگانی   http://iec.behdasht.gov.ir/

 سامانه هوشمند پیام کوتاه سلامت http://www.1000264.ir/

 پایگاه خبری ، اطلاع رسانی وزارت بهداشت https://behdasht.gov.ir/

 سازمان جهانی بهداشت  https://www.who.int

 رادیو سلامت  http://www.radiosalamat.ir

 تبیان  https://www.tebyan.net

 مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت    http://hprc.zaums.ac.ir

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر