3:12:29 PM 1402 / 03 / 18
 
اطلاعیه ها شبکه بهداشت و درمان

اطلاعیه ساعات اداری ورود و خروج کارکنان

اطلاعیه ساعات اداری ورود و خروج کارکنان

 ساعات ورود و خروج پرسنل به محل خدمت به شرح ذیل می باشد:

 

 

 •  کلیه کارکنان مکلفند ساعت ورود و خروج خود را از طریق تایمکس ثبت نمایند.

ساعت ورود 07:30 تاخیرمجازیک ربع (07:45) ساعت خروج :14

پنج شنبه ها ساعت خروج 13:15

 • ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقررو بدون کسب اجازه از مسئول مربوطه تاخیر در ورود محسوب شده و کارگزینی حق محاسبه ساعت مذکور را به عنوان مرخصی ساعتی دارد. (احتساب مرخصی ساعتی اول وقت از ساعت 07:30 میباشد)
   

 • خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نیز تعجیل در خروج محسوب میشود و نحوه برخورد با آن مانند تاخیر در ورود میباشد.(تعجیل در خروج تا ساعت 14:30 احتساب میشود)
   

 •  جهت استفاده از مرخصی ساعتی برگه درخواست مرخصی ساعتی را تکمیل و پس از امضاء مسئول مربوطه به امور اداری تحویل دهید.
   

 •  جهت استفاده از ماموریت ساعتی برگه درخواست ماموریت ساعتی را تکمیل و پس از امضاء مسئول واحد به امور اداری تحویل دهید .
   

 •  در صورت عدم امضاء و عدم موافقت مسئول واحد حق استفاده از مرخصی ساعتی و یا ماموریت ساعتی را ندارید.
   

 • در صورت فراموش شدن ثبت ورود و خروج ،فرم مربوطه را تکمیل نموده و به امور اداری (خانم رضایی) تحویل دهید.
   

 • درصورت تکرار فراموش شدن کارت (بیش از یک مورد) کارگزینی با هماهنگی مسئول مربوطه عدم ثبت حضور را مرخصی احتساب خواهد نمود.
   

 • برگه مرخصی روزانه و یا ماموریت روزانه ,یک روز قبل از آن باید تکمیل و حداکثر روز بعد از مرخصی یا ماموریت تحویل امور اداری داده شود.
   

 •  با توجه به اینکه گواهی کارکرد ماهیانه بیستم به بیستم (از 20 ماه قبل تا 20 ماه جاری ) هرماه صادر میشود تاخیر،تعجیل ،غیبت و سایر موارد در صورت عدم امکان محاسبه در ماه مربوطه در ماه بعدی اعمال خواهد
   

ساعت : 8:8 -  روز  : دو شنبه  - 1 /  10 / 1393 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :18426

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: