سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

6:27:45 AM 1399 / 03 / 12
 
RSS اطلاعیه ها شبکه بهداشت و درمان
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18   صفحه 11 از 18   تعداد اخبار اين گروه خبري: 174

محصولات غذایی غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 675/112720 مورخ 93/9/25 مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، محصولات غذایی مندرج در جدول پیوست غیر قابل عرضه می باشد.

1393 / 10 / 01 -8:43


اطلاعیه ساعات اداری ورود و خروج کارکنان
به اطلاع کلیه کارکنان شبکه می رساند اطلاعیه ساعات ورود و خروج پرسنل به محل خدمت به شرح ذیل می باشد:

1393 / 10 / 01 -8:8


محصولات خوراکی سنتی غیر مجاز
به استناد نامه شماره 665/18328 د مورخ 93/9/10 مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی ، سنتی و مکمل ، محصولات پیوست غیر قابل عرضه می باشد.

1393 / 09 / 20 -9:6


محصول آب زرشک با نام تجاری " ترش ایچ " غیر قابل عرضه اعلام شد.
با عنایت به نامه شماره 93/14/111651 غ د مورخ 93/9/5 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ، محصول آب زرشک با نام تجاری " ترش ایچ " غیر قابل عرضه می باشد...

1393 / 09 / 20 -9:0


محصولات آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
به استناد نامه شماره 675/95368 مورخ 93/8/20 مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی محصولات آرایشی پیوست غیر قابل عرضه می باشد.

1393 / 09 / 06 -10:2


لیست فراورده های غذایی غیر مجاز
با عنایت به نامه شماره 306/12028 د مورخ 93/8/21 رئیس مرکز سلامت محیط و کار ، لیست فراورده های غذایی غیر مجاز به پیوست می باشد. و غیر قابل عرضه می باشد.

1393 / 09 / 01 -12:28


محصول عسل فاقد مجوز بهداشتی و غیر قابل عرضه
به استناد نامه شماره 93/14/97518 غ د مورخ 93/8/6 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ، محصول عسل با نام تجاری " بهار " فاقد مجوز بهداشتی بوده و غیر قابل عرضه می باشد.

1393 / 08 / 27 -12:32


محصول پودر موبر با نام تجاری ZAAB
با عنایت به نامه شماره 675/95390 مورخ 93/8/20 مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، محصول پودر موبر با نام تجاری ZAAB ( زاب ) فاقد مجوز بهداشتی و غیر قابل عرضه می باشد.

1393 / 08 / 27 -12:24


محصولات غذایی فاقد مجوز بهداشتی و غیر قابل عرضه
به استناد نامه شماره 675/92338 مورخ 93/8/11 مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، محصولات غذایی مندرج در جداول پیوست فاقد مجوز بهداشتی بوده و غیر قابل عرضه می باشد.

1393 / 08 / 27 -12:11


شناسه کارگاهی جعبه سازی غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 93/180/5771 مورخ 93/7/28 دانشگاه علوم پزشکی تهران ،شناسه نظارت کارگاهی جعبه سازی با نام تجاری" تک " غیر قابل عرضه می باشد.

1393 / 08 / 27 -12:1

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر