سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

7:30:51 AM 1399 / 06 / 29
 
RSS اطلاعیه ها شبکه بهداشت و درمان
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18   صفحه 12 از 18   تعداد اخبار اين گروه خبري: 177

محصول پودر موبر با نام تجاری ZAAB
با عنایت به نامه شماره 675/95390 مورخ 93/8/20 مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، محصول پودر موبر با نام تجاری ZAAB ( زاب ) فاقد مجوز بهداشتی و غیر قابل عرضه می باشد.

1393 / 08 / 27 -12:24


محصولات غذایی فاقد مجوز بهداشتی و غیر قابل عرضه
به استناد نامه شماره 675/92338 مورخ 93/8/11 مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، محصولات غذایی مندرج در جداول پیوست فاقد مجوز بهداشتی بوده و غیر قابل عرضه می باشد.

1393 / 08 / 27 -12:11


شناسه کارگاهی جعبه سازی غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 93/180/5771 مورخ 93/7/28 دانشگاه علوم پزشکی تهران ،شناسه نظارت کارگاهی جعبه سازی با نام تجاری" تک " غیر قابل عرضه می باشد.

1393 / 08 / 27 -12:1


لیست فراورده های غذایی غیر مجاز
به استناد نامه شماره 675/14204 مورخ 93/7/15 مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی و آشامیدنی ، لیست فراورده های غذایی غیر مجاز به پیوست می باشد.

1393 / 08 / 27 -11:38


محصول غذایی "آب انار" و "آب آلبالو" غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 93/14/94465 /غ د مورخ 93/7/30 دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ، محصول غذایی " آب انار " و " آب آلبالو " با نام " کارون " غیر مجاز می باشد....

1393 / 08 / 27 -11:32


محصولات مایع ظرفشویی و جوهر نمک غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 675/84989 مورخ 93/7/22 مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، محصولات مایع ظرفشویی و جوهر نمک غیر مجاز به شرح ذیل می باشد...

1393 / 08 / 05 -13:29


محصولات غذایی غیر قابل عرضه
به استناد نامه شماره 675/82300 مورخ 93/7/19 مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، محصولات غذایی غیر قابل عرضه بدین شرح می باشد...

1393 / 07 / 28 -12:10


محصولات غذایی فاقد مجوز بهداشتی و غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 675/75989 مورخ 93/7/5 اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ، محصولات غذایی پیوست غیر قابل عرضه می باشد...

1393 / 07 / 15 -8:41


ماکارونی غیر قابل عرضه با نام تجاری ماکارونی ایمان
با عنایت به نامه شماره 132873ص 2/93 پ مورخ 93/6/12 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک محصول غذایی با نام تجاری ماکارونی ایمان غیر قابل عرضه می باشد.

1393 / 06 / 27 -9:9


گلاب و عرقیات گیاهی غیر مجاز
به استناد نامه شماره 675/58293 مورخ 28/5/93 اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی ، آشامیدنی و آرایشی ، گلاب و عرقیات گیاهی غیر قابل عرضه اعلام شد.

1393 / 06 / 27 -8:58

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر