سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

6:46:02 AM 1399 / 06 / 30
 
RSS اطلاعیه ها شبکه بهداشت و درمان
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18   صفحه 13 از 18   تعداد اخبار اين گروه خبري: 177

محصول گوش پاک کن جعلی با نام تجاری " آرتا "
با عنایت به نامه شماره 661/11501/د مورخ 93/6/15 سازمان غذا و دارو ، محصول گوش پاک کن با نام تجاری " آرتا " با شرایط پیوست غیر قابل عرضه می باشد.

1393 / 06 / 27 -8:52


لیست محصولات غیر مجاز در سطح عرضه
به استناد نامه شماره 675/58293 / د مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی و آشامیدنی ، لیست محصولات غیر مجاز در سطح عرضه به پیوست می باشد...

1393 / 06 / 23 -11:5


محصول غیر مجاز کنسرو سوسیس
با عنایت به نامه شماره 675/7580/د مورخ 93/4/31 مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی و آشامیدنی ، محصول کنسرو سوسیس در شیشه با نام تجاری Boklunder غیر مجاز می باشد.

1393 / 06 / 23 -10:53


محصول غذایی نمک ید دار غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 19/4/6/5206 مورخ 93/6/4 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، محصول غذایی نمک تصفیه شده یددار با نام تجاری نوبخت غیر قابل عرضه می باشد

1393 / 06 / 22 -10:45


شناسه نظارت کارگاه شیرینی سنتی غیر مجاز
با عنایت به نامه شماره 31/29/1258 ص پ مورخ 93/6/4 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، شناسه نظارت کارگاه شیرینی سنتی برادران جعفری با نام تجاری ارجاس غیر معتبر می باشد

1393 / 06 / 22 -10:36


محصولات بهداشتی ، آرایشی غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 675/62090 مورخ 93/6/5مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی ، آشامیدنی و آرایشی ، محصولات بهداشتی و آرایشی غیر قابل عرضه به شرح ذیل می باشد...

1393 / 06 / 22 -10:1


محصولات غذایی غیر قابل عرضه با نام تجاری " کندو "
به استناد نامه شماره 93/4788 مورخ 93/5/27 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان محصولات غذایی غیر قابل عرضه با نام تجاری " کندو " به شرح ذیل می باشد...

1393 / 06 / 22 -9:27


محصول غیر مجاز کنسرو سوسیس با نام تجاری Boklunder
با عنایت به نامه شماره 306/6523 د مورخ 93/5/13 رئیس مرکز سلامت محیط و کار ، محصول کنسرو سوسیس با نام تجاری Boklunder غیر مجاز می باشد.

1393 / 05 / 25 -10:54


دستمال توالت با نام تجاری وزرا و دستمال کاغذی با نامهای وزرا ، نیایش و برلیان قابل عرضه اعلام شد.
به استناد نامه شماره 29/19/3940 /پ مورخه 93/5/18 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، محصولات دستمال توالت و دستمال کاغذی با نام های ذیل قابل عرضه می باشد.

1393 / 05 / 21 -8:11


گلاب و عرقیات گیاهی غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 29/169/3677 /پ مورخ 93/5/12 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، انواع عرقیات گیاهی و آبلیمو با نام تجاری " گیتی " و کد بهداشتی جعلی 12013 غیر قابل عرضه می باشد.

1393 / 05 / 21 -8:0

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر