سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

11:11:01 PM 1399 / 11 / 05
 
RSS اطلاعیه ها شبکه بهداشت و درمان
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19   صفحه 13 از 19   تعداد اخبار اين گروه خبري: 182

محصولات مایع ظرفشویی و جوهر نمک غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 675/84989 مورخ 93/7/22 مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، محصولات مایع ظرفشویی و جوهر نمک غیر مجاز به شرح ذیل می باشد...

1393 / 08 / 05 -13:29


محصولات غذایی غیر قابل عرضه
به استناد نامه شماره 675/82300 مورخ 93/7/19 مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، محصولات غذایی غیر قابل عرضه بدین شرح می باشد...

1393 / 07 / 28 -12:10


محصولات غذایی فاقد مجوز بهداشتی و غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 675/75989 مورخ 93/7/5 اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ، محصولات غذایی پیوست غیر قابل عرضه می باشد...

1393 / 07 / 15 -8:41


ماکارونی غیر قابل عرضه با نام تجاری ماکارونی ایمان
با عنایت به نامه شماره 132873ص 2/93 پ مورخ 93/6/12 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک محصول غذایی با نام تجاری ماکارونی ایمان غیر قابل عرضه می باشد.

1393 / 06 / 27 -9:9


گلاب و عرقیات گیاهی غیر مجاز
به استناد نامه شماره 675/58293 مورخ 28/5/93 اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی ، آشامیدنی و آرایشی ، گلاب و عرقیات گیاهی غیر قابل عرضه اعلام شد.

1393 / 06 / 27 -8:58


محصول گوش پاک کن جعلی با نام تجاری " آرتا "
با عنایت به نامه شماره 661/11501/د مورخ 93/6/15 سازمان غذا و دارو ، محصول گوش پاک کن با نام تجاری " آرتا " با شرایط پیوست غیر قابل عرضه می باشد.

1393 / 06 / 27 -8:52


لیست محصولات غیر مجاز در سطح عرضه
به استناد نامه شماره 675/58293 / د مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی و آشامیدنی ، لیست محصولات غیر مجاز در سطح عرضه به پیوست می باشد...

1393 / 06 / 23 -11:5


محصول غیر مجاز کنسرو سوسیس
با عنایت به نامه شماره 675/7580/د مورخ 93/4/31 مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی و آشامیدنی ، محصول کنسرو سوسیس در شیشه با نام تجاری Boklunder غیر مجاز می باشد.

1393 / 06 / 23 -10:53


محصول غذایی نمک ید دار غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 19/4/6/5206 مورخ 93/6/4 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، محصول غذایی نمک تصفیه شده یددار با نام تجاری نوبخت غیر قابل عرضه می باشد

1393 / 06 / 22 -10:45


شناسه نظارت کارگاه شیرینی سنتی غیر مجاز
با عنایت به نامه شماره 31/29/1258 ص پ مورخ 93/6/4 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، شناسه نظارت کارگاه شیرینی سنتی برادران جعفری با نام تجاری ارجاس غیر معتبر می باشد

1393 / 06 / 22 -10:36

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر