سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

11:10:31 PM 1399 / 11 / 05
 
RSS اطلاعیه ها شبکه بهداشت و درمان
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19   صفحه 6 از 19   تعداد اخبار اين گروه خبري: 182

رب گوجه فرنگی و کنسرو لوبیا چیتی غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 28/53/162565 مورخ 94/6/19 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین،رب گوجه فرنگی و کنسرو لوبیا چیتی با سس با نام تجاری "دو دو" به دلیل پایان اعتبار پروانه های ساخت ، غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 07 / 11 -12:16


انواع حبوبات غیر قابل عرضه با نام تجاری پایدار
به استناد نامه شماره 28/53/162564 مورخ 94/6/19 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، انواع حبوبات با نام تجاری پایدار به دلیل پایان اعتبار پروانه ساخت ، غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 07 / 11 -12:10


محصولات لبنی غیر قابل عرضه
باعنایت به نامه شماره 28/53/160262 مورخ 94/5/25 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، محصولات پیوست تولید شرکت فرآورده های البرز لبن با نام تجاری" هاتل" غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 07 / 11 -12:2


عدم استفاده از دستگاههای برنزه کننده پوست
به استناد نامه شماره 6/93805/ب/س مبنی بر بکارگیری دستگاههای برنزه کننده پوست در بعضی از آرایشگاهها، ورزشگاهها، هتل ها، مراکز پزشکی و ... ، کماکان استفاده از این وسایل ممنوعیت بهداشتی و قانونی دارد.

1394 / 07 / 11 -11:56


فرآورده های لبنی ذیل با نام تجاری" جوله" تولید شرکت شیر آوران آمل
با عنایت به نامه شماره 4/6912/غ/ص مورخ 94/6/2 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، فرآورده های لبنی پیوست با نام تجاری" جوله" تولید شرکت شیر آوران آمل، غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 06 / 29 -8:58


انواع حبوبات و شکر غیر قابل عرضه
به استناد نامه شماره 28/53/160861 مورخ 94/5/31 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،انواع حبوبات و شکر با نام تجاری" بهسیما " به علت اتمام اعتبار پروانه های ساخت، غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 06 / 29 -8:53


فرآورده های دامی و لبنی امیر اعلا لبن با نام تجاری"کندیمیز"
با عنایت به نامه شماره 28/53/160860 مورخ 94/5/31 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،فرآورده های لبنی پیوست تولید شرکت فرآورده های دامی و لبنی امیر اعلا لبن با نام تجاری"کندیمیز"غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 06 / 29 -8:45


سس گوجه فرنگی غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 29/7/6838/ پ مورخ 94/6/10 ، سس گوجه فرنگی با نام تجاری GLORIA ، غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 06 / 29 -8:36


لیست فرآورده های غذایی غیر مجاز
به استناد نامه شماره 675/69130 مورخ 94/5/19مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی لیست فرآورده های غذایی غیر مجاز به پیوست می باشد.

1394 / 06 / 19 -12:42


محصول ظروف یکبار مصرف پلی استایرن با نام تجاری "بی زد"
با عنایت به نامه شماره 28/53/160204 مورخ 94/5/24 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، پروانه ساخت شماره 10374/38 متعلق به محصول ظروف یکبار مصرف پلی استایرن با نام تجاری "بی زد" از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1394 / 06 / 19 -12:32

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر