سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

6:45:34 AM 1399 / 06 / 30
 
RSS اطلاعیه ها شبکه بهداشت و درمان
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18   صفحه 6 از 18   تعداد اخبار اين گروه خبري: 177

انواع حبوبات و شکر غیر قابل عرضه
به استناد نامه شماره 28/53/160861 مورخ 94/5/31 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،انواع حبوبات و شکر با نام تجاری" بهسیما " به علت اتمام اعتبار پروانه های ساخت، غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 06 / 29 -8:53


فرآورده های دامی و لبنی امیر اعلا لبن با نام تجاری"کندیمیز"
با عنایت به نامه شماره 28/53/160860 مورخ 94/5/31 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،فرآورده های لبنی پیوست تولید شرکت فرآورده های دامی و لبنی امیر اعلا لبن با نام تجاری"کندیمیز"غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 06 / 29 -8:45


سس گوجه فرنگی غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 29/7/6838/ پ مورخ 94/6/10 ، سس گوجه فرنگی با نام تجاری GLORIA ، غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 06 / 29 -8:36


لیست فرآورده های غذایی غیر مجاز
به استناد نامه شماره 675/69130 مورخ 94/5/19مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی لیست فرآورده های غذایی غیر مجاز به پیوست می باشد.

1394 / 06 / 19 -12:42


محصول ظروف یکبار مصرف پلی استایرن با نام تجاری "بی زد"
با عنایت به نامه شماره 28/53/160204 مورخ 94/5/24 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، پروانه ساخت شماره 10374/38 متعلق به محصول ظروف یکبار مصرف پلی استایرن با نام تجاری "بی زد" از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1394 / 06 / 19 -12:32


محصولات غذایی غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 28/53/159476 مورخ 94/5/14 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،محصولات غذایی پیوست به دلیل عدم فعالیت و پایان اعتبار پروانه های بهداشتی، غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 06 / 19 -12:19


بسته بندی محصولات غذایی غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 28/53/160206 مورخ 94/5/24 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،بسته بندی محصولات غذایی پیوست غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 06 / 07 -10:28


لیست فرآورده های غذایی غیر مجاز
با عنایت به نامه شماره 675/65030 مورخ 94/5/11 مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی، لیست فرآورده های غذایی غیر مجاز به پیوست می باشد.

1394 / 05 / 27 -11:46


پماد و روغن شتر مرغ با نام "روجا"
با عنایت به نامه شماره 665/51859 مورخ 94/4/16 مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل ، پماد و روغن شتر مرغ با نام "روجا" با شماره ساخت تقلبی 1929 غیرقابل عرضه می باشد.

1394 / 05 / 22 -11:22


چای سیاه خارجی غیر قابل عرضه
باستناد نامه شماره 610/910 مورخ 94/4/15 معاون غذا و دارو دانشگاه شهید بهشتی تهران ، عرضه چای سیاه خارجی با مشخصات پیوست غیر مجاز می باشد.

1394 / 05 / 22 -11:8

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر