سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

7:45:22 AM 1399 / 06 / 29
 
RSS اطلاعیه ها شبکه بهداشت و درمان
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18   صفحه 8 از 18   تعداد اخبار اين گروه خبري: 177

لیست فرآورده های غذایی غیر مجاز
با عنایت به نامه شماره 675/37007 مورخ 94/3/23 مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی لیست فرآورده های غذایی غیر مجاز به پیوست می باشد.

1394 / 04 / 18 -9:3


محصولات غیر مجاز موسسه درمانگر سبز
با عنایت به نامه شماره 665/43840 مورخ 2/4/ 94 مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل عرضه محصولات موسسه درمانگر سبز با مشخصات ... غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 04 / 18 -8:51


پروانه های ساخت محصولات آبنبات غیر مجاز
باستناد نامه شماره 601/622 مورخ 94/3/17 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ، پروانه های ساخت محصولات آبنبات غیر مجاز به شرح پیوست می باشد...

1394 / 04 / 18 -8:46


شرایط و ضوابط استخراج روغن از دانه های روغنی به روش کمپرس سرد
با توجه به نامه شماره 614/2/100163 مورخ 94/2/1 معاون بهداشت و کنترل کیفیت میادین میوه و تره بار در خصوص شرایط و ضوابط استخراج روغن از دانه های روغنی به روش کمپرس سرد، به شرح ذیل می باشد.

1394 / 04 / 03 -11:41


محصولات آرایشی و بهداشتی غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 675/25945 مورخ 94/3/2 مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، پروانه های ساخت محصولات آرایشی و بهداشتی پیوست غیر مجاز می باشد.

1394 / 04 / 03 -11:35


محصولات غیر قابل عرضه شرکت صنایع غذایی و بسته بندی شاه دانه البرز
با عنایت به نامه شماره 28/53/153165 مورخ 94/2/27 مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، پروانه ساخت محصولات شرکت صنایع غذایی و بسته بندی شاه دانه البرز با مشخصات پیوست غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 03 / 26 -13:51


محصولات شرکت صنایع غذایی و بسته بندی شاه دانه
با عنایت به نامه شماره 28/53/153165 مورخ 94/2/27 دیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، پروانه ساخت محصولات شرکت صنایع غذایی و بسته بندی شاه دانه البرز ....

1394 / 03 / 15 -22:8


گلاب و انواع عرقیات گیاهی غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، عرضه گلاب و انواع عرقیات گیاهی با نامهای تجاری مشک سا و عارضی با پروانه ساخت جعلی غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 03 / 15 -22:2


محصول قند غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 325/ص/180/94 مورخ 94/1/18 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران ، محصول قند کله پرسی با نام تجاری فجر غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 02 / 08 -13:50


انواع فرآورده های کودک شامل شامپو، صابون و... غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 3559/675 مورخ 94/1/22 مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، عرضه انواع فرآورده های کودک شامل شامپو، صابون و..... با نام تجاری Jahnsons baby و... غیر مجاز می باشد.

1394 / 02 / 02 -8:23

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر