سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

6:17:47 AM 1399 / 06 / 30
 
RSS اطلاعیه ها شبکه بهداشت و درمان
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18   صفحه 9 از 18   تعداد اخبار اين گروه خبري: 177

محصول غذایی رشته پلویی غیر مجاز
با عنایت به نامه شماره 95411/93/18 مورخ 93/12/2 معاون غذا غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران ،محصول غذایی رشته پلویی با نام تجاری برتر ،غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 02 / 02 -8:17


محصولات غذایی غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 145846/675 مورخ 93/12/3 مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ،محصولات غذایی مندرج درجدول پیوست غیر قابل عرضه می باشد

1394 / 02 / 02 -8:12


حصول اطمینان از سلامتی ماهی تیلاپیا
نامه شماره 93688/43/93 مورخ 93/12/18 مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذائی سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر حصول اطمینان از سلامتی ماهی تیلاپیا ، به پیوست می باشد.

1394 / 02 / 02 -7:49


محصولات آب شاتوت طبیعی و شربت نعناع غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره19/11656 مورخ 93/12/29 در خصوص محصولات آب شاتوت طبیعی سبز سون و شربت نعناع رازقی ...

1394 / 01 / 25 -9:1


انواع آبلیموی غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 162228/675 مورخ 27/12/93 مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، به اطلاع می رساند انواع آبلیمو با تاریخ تولید و سری ساخت ذکر شده درجدول پیوست غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 01 / 25 -8:27


ظروف PET غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف
به استناد نامه شماره 19/344 مورخه 94/1/19 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ظروف PET با مشخصات پیوست غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 01 / 25 -8:15


لیست فرآورده های غذایی غیر مجاز
با عنایت به نامه های شماره 122036/675 مورخ 93/10/16 و شماره 131798/675 مورخ 93/11/5 مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی لیست فرآورده های غذایی غیر مجاز به پیوست می باشد.

1394 / 01 / 25 -8:6


محصول حبوبات و مخلوط حبوبات غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 2782/601 مورخ 93/12/13 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، محصول حبوبات و مخلوط حبوبات با مشخصات پیوست غیر قابل عرضه می باشد

1394 / 01 / 25 -7:57


محصولات غذایی غیر قابل عرضه
با عنایت به نامه شماره 145846/675 مورخ 93/12/3 مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، محصولات غذایی مندرج درجدول پیوست غیر قابل عرضه می باشد.

1394 / 01 / 05 -7:54


محصول آبلیمو با نام تجاری حاسب غیر قابل عرضه اعلام شد.
با عنایت به نامه شماره 135857/675 مورخ 93/11/13 مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، محصول آبلیمو با نام تجاری حاسب ، به علت عدم تطابق با استاندارد 117 غیر قابل عرضه می باشد.

1393 / 12 / 06 -8:5

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر