5:45:26 PM 1402 / 01 / 10
 
جستجو برای:   جستجو در:  
موارد يافته شده : 2 - صفحه 1 از 1   ::: صفحه جاری :   1

 

بسته به شرایط مرکز مجری برنامه پزشک خانواده می تواند هم در داخل مرکز باشد و یا بعنوان یک واحد قمر از مرکز مجری در داخل مطب باشد بهر حال مرکز مجری نقش محوری و مدیریتی را در حالت دوم خواهد داشت


1393 / 10 / 09 

 

به صورت دفتر کار پروانه دار و با عقد قرارداد با بیمه ها بصورت کارانه


1394 / 04 / 10 

  ارسال سوال:

نام:


ایمیل:
   

سوال: