امام رضا ( ع ) : مَن فَرَّجَ مِن مُؤمِنٍ ، فَرَّجَ اللّه ُ عَن قَلبِهِ یَومَ القِیامَةِ ؛ هر کس اندوه مؤمنى را بزداید ، خداوند در روز قیامت ، غم از دلش مى زداید .

1:48:06 PM 1397 / 04 / 03
 

 

برنامه حضور متخصصین مرکز دیابت شهرستان آران و بیدگل

 

داخلی

قلب

چشم پزشکی

طب فیزیک

تغذیه

روان شناس

شنبه

دکتر مهدوی پناه

-

-

-

آقای رعیت

-

یک شنبه

دکتر مهاجر

دکتر حسینی نژاد

دکتر علیزاده

دکتر کریمیان

-

-

دو شنبه

دکتر مهدوی پناه

-

دکتر علیزاده

-

آقای رعیت

-

سه شنبه

دکتر مهاجر

دکتر حسینی نژاد

-

دکتر کریمیان

-

-

چهار شنبه

دکتر مهدوی پناه

دکتر حسینی نژاد

دکتر مازوچی

-

آقای رعیت

-

پنج شنبه

-

-

-

-

-

-

 
  • جهت اخذ نوبت لازم است بیماران از روز قبل در ساعت 12-13 با خانم علیخانزاده (مرکز دیابت) از طریق  شماره تلفن 54735706  هماهنگی بعمل آورند.
     
  • روز های یک شنبه و چهار شنبه با هماهنگی قبلی(تلفنی)  به صورت ویژه به مناطق روستایی خدمات  ارائه خواهد شد.

 

           بازگشت به صفحه اول

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر