امام رضا ( ع ) : مَن فَرَّجَ مِن مُؤمِنٍ ، فَرَّجَ اللّه ُ عَن قَلبِهِ یَومَ القِیامَةِ ؛ هر کس اندوه مؤمنى را بزداید ، خداوند در روز قیامت ، غم از دلش مى زداید .

12:56:22 AM 1396 / 12 / 07
 

 

دوره آموزشی زلال احکام

اسامی گروه A :

محل تشکیل کلاس : سالن اجتماعات مرکز فاطمیه

ساعت برگزاری : 13 - 11/5

روز : پنجشنبه ها

اولین جلسه : 94/5/1

اسامی گروه B :

محل تشکیل کلاس : بیمارستان شهید رجایی

ساعت برگزاری : 13 - 11/5

روز : چهارشنبه ها

اولین جلسه : 94/4/31

اسامی گروه C :

محل تشکیل کلاس : بیمارستان سیدالشهدا

ساعت برگزاری : 13 - 11/5

روز : سه شنبه ها

اولین جلسه : 94/5/6

اسامی گروه D :

محل تشکیل کلاس : مرکز بهداشتی درمانی ابوزیدآباد

ساعت برگزاری : 13 - 11/5

روز : سه شنبه ها

اولین جلسه : 94/5/6

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر