سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

5:56:45 PM 1399 / 11 / 09
 

 

دوره آموزشی زلال احکام

اسامی گروه A :

محل تشکیل کلاس : سالن اجتماعات مرکز فاطمیه

ساعت برگزاری : 13 - 11/5

روز : پنجشنبه ها

اولین جلسه : 94/5/1

اسامی گروه B :

محل تشکیل کلاس : بیمارستان شهید رجایی

ساعت برگزاری : 13 - 11/5

روز : چهارشنبه ها

اولین جلسه : 94/4/31

اسامی گروه C :

محل تشکیل کلاس : بیمارستان سیدالشهدا

ساعت برگزاری : 13 - 11/5

روز : سه شنبه ها

اولین جلسه : 94/5/6

اسامی گروه D :

محل تشکیل کلاس : مرکز بهداشتی درمانی ابوزیدآباد

ساعت برگزاری : 13 - 11/5

روز : سه شنبه ها

اولین جلسه : 94/5/6

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر