سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

2:45:54 PM 1399 / 07 / 03
 

لیست کمکهای خیرین سلامت درشهرستان آران و بیدگل سال 1394


ردیف

نام  و نام خانوادگی خیّر

نوع اموال اهدایی

محل اهداء

اداری

تعداد

ارزش ریالی

درمانی

تعداد

ارزش ریالی

1

آقای حاج حسین مسجدی

توسعه فضای آزمایشگاه

30مترمربع

300000000

-

-

-

بیمارستان سیدالشهداء

2

آقای اکرمیان

-

-

-

دستگاه فتو تراپ

1

25000000

بیمارستان سیدالشهداء

3

آقای حسین پهلوانی

تلویزیون LED

1

15000000

-

-

-

بیمارستان سیدالشهداء

4

آقای حاج مرتضی محبوبی

-

-

-

راه اندازی دستگاه اکسیژن ساز

1

2000000000

بیمارستان سیدالشهداء

5

آقای نراقی

-

-

-

دستگاه مانیتورینگ

2

250000000

بیمارستان سیدالشهداء

6

آقای سعید خرم آبادی

-

-

-

دستگاه شیردوش

1

10000000

بیمارستان سیدالشهداء

7

تعدادی از اهالی روستای یزدل

کتابخانه دیواری

1

4500000

-

-

-

خانه بهداشت یزدل

8

آقای سعید زیارتی

-

-

-

دستگاه سونی کید

1

8000000

خانه بهداشت یزدل

9

آقای محمدی

آب سردکن

1

6500000

-

-

-

خانه بهداشت یزدل

10

دهیاری روستاهای علی آباد کویر،محمدآباد کویر و یزدل و شورای بخش سفیددشت

برق کاری محوطه مرکز جوادالائمه

-

49000000

-

-

-

مرکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی جوادالائمه

11

آقای رشید قاسمی

کولر گازی

1

5000000

-

-

-

خانه بهداشت کاغذی

12

آقای مصطفی ساربانی

کولر گازی

5000000

-

-

-

13

آقای حسن نجفی

اجاق گاز

1

1000000

-

-

-

خانه بهداشت حسین آباد

14

آقای قربانعلی اکبری

میز و صندلی

4

2500000

-

-

-

خانه بهداشت حسین آباد

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر