امام رضا ( ع ) : مَن فَرَّجَ مِن مُؤمِنٍ ، فَرَّجَ اللّه ُ عَن قَلبِهِ یَومَ القِیامَةِ ؛ هر کس اندوه مؤمنى را بزداید ، خداوند در روز قیامت ، غم از دلش مى زداید .

8:25:53 PM 1397 / 03 / 03
 

نکات آموزشی پس از وقوع زلزله

 

در اثر زلزله احتمال ترک خوردن دیوار، شکستگی و یا ترک خوردن و مسدود شدن مسیر دودکش داخل دیوار و همچنین خطر جدا شدن لوله های دودکش ها و خطر گاز گرفتگی وجود دارد. لذا قبل از خوابیدن حتماً دودکش های بخاری، پکیج و آبگرمکن را کنترل کنید.

پس از زلزله

تیزرهای آموزشی

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر