سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

7:06:52 PM 1399 / 12 / 08
 

شورای پیشنهادات

شیوه نامه

نظام جامع پیشنهادات فرم عضویت

اعضای شورای پیشنهادات شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر اعظم باقری رئیس شورا
2 غلامعلی صفاری نماینده توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه
3 فاطمه دهقانی دبیر شورا
4 معصومه هاشمی عضو شورا
5 علی صالحی عضو شورا
6 علی اعتصام عضو شورا
7 صفیه سادات سیدی عضو شورا
8 روح اله کندابی عضو شورا
 
   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر