با استفاده از راهکارهایی مثل پوشیدن لباس‌های سبک با رنگ روشن، استفاده از کلاه‌های پهن، استفاده از کرم‌های ضد آفتاب با فاکتور حفاظتی 30 و بالاتر، مصرف مقادیر فراوان مایعات، استفاده از مایعات شور مانند دوغ یا آب‌میوه در صورت عرق کردن و اجتناب از فعالیت‌های ورزشی در روزهای گرم؛ می‌توان از بروز گرمازدگی جلوگیری کرد.

6:04:34 AM 1397 / 07 / 04
 

شیوه نامه

نظام جامع پیشنهادات فرم عضویت

اسامی متقاضیان عضویت در انتخابات شورای پیشنهادات شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

(درحال بروز رسانی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع استخدام

مدرک تحصیلی

سابقه اشتغال

محل خدمت

1

 آقای علی صالحی

رسمی

کارشناسی

9

شبکه بهداشت و درمان

2

آقای علی اعتصام

رسمی

کارشناسی

26

شبکه بهداشت و درمان

3

آقای روح اله کندابی

رسمی

کارشناسی

11

شبکه بهداشت و درمان

4

آقای مهدی احمدی

رسمی

کارشناسی

9

شبکه بهداشت و درمان

5

آقای مهدی لامع

رسمی

کارشناسی

13

شبکه بهداشت و درمان

6

خانم صدیقه سادات خاتمی

رسمی

کارشناسی

21

شبکه بهداشت و درمان

7

خانم فهیمه اکبرزاده

رسمی

کارشناسی

10

ابوزیداباد

8

خانم ساره معراجی پور

رسمی

کارشناسی

8

مرکز جوادالائمه

9

خانم صفیه سادات سیدی

رسمی

کارشناسی

11

 بیمارستان سیدالشهدا

10

خانم منیره دهقانی آرانی

رسمی

کارشناسی ارشد

11

شبکه بهداشت و درمان

11

خانم زهرا دهقانی

قراردادی کارمعین

کارشناسی

12

مرکز فاطمیه

12

خانم دکتر فاطمه شیروانی زاده

رسمی

دکتری حرفه ای

12

مرکز شهدا

13

خانم ریحان سادات شریعت زاده

قراردادی کارمعین

کارشناسی ارشد

14

شبکه بهداشت و درمان

14 خانم معصومه هاشمی رسمی کارشناسی 23 شبکه بهداشت و درمان
 

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر