سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

2:14:25 PM 1399 / 09 / 09
 

اطلاع رسانی کووید 19

 

دستورالعمل کووید

 

 

پوسترهای کووید

 

   
محتوای آموزشی کووید خبرنامه های کووید

 

دستورالعمل گام 2

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر