سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

10:30:54 AM 1399 / 12 / 10
 
گالری تصاویر
مراسم تجلیل از بانوان نمونه
تجلیل از بانوان نمونه
1399 / 10 / 21 تعداد تصاویر : 5
مسابقه تیر اندازی با تفنگ بادی
مسابقه تیر اندازی با تفنگ بادی
1399 / 12 / 06 تعداد تصاویر : 4
کارگاه بلوغ پسران
کارگاه بلوغ پسران
1399 / 10 / 27 تعداد تصاویر : 12
میز سلامت مردان شاغل در شبکه
میز سلامت مردان شاغل در شبکه
1399 / 12 / 06 تعداد تصاویر : 5
گرامیداشت روز مادر
گرامیداشت روز مادر
1399 / 11 / 19 تعداد تصاویر : 6
   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر