4:15:29 PM 1402 / 03 / 18
 
RSS اخبار شبکه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219   صفحه 157 از 219   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2183

برگزاری جلسه آموزشی ایدز ویژه شاغلین تحت پوشش سازمان فنی حرفه ای
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماری های شبکه در این جلسه در خصوص بیماری ایدز ، روشهای انتقال و پیشگیری از آن مطالبی را عنوان کرد.

1393 / 11 / 11 -8:10


برگزاری کلاس آموزش همسران زنان باردار در شهرستان آران و بیدگل
کلاس آموزشی ویژه همسران زنان باردار در شهرستان آران و بیدگل و منطقه ابوزید آباد و سفید شهر برگزار گردید.

1393 / 11 / 11 -7:52


اقدامات مراقبتی بیمار بستری مبتلا به سل
در راستای برنامه کشوری مراقبت از مسلولین بهبود یافته که دچار عود بیماری شده اند و با هدف تشخیص سل مقاوم به درمان (DRS) ، پزشک هماهنگ کننده سل و کارشناس ایدز شبکه از بیمار مسلول بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بازدید کردند.

1393 / 10 / 30 -9:14


کمیته شهرستانی مرگ و میر نوزادان برگزار گردید.
کمیته مرگ و میر نوزادان شهرستان آران وبیدگل در محل دفتر مدیریت شبکه برگزار گردید.

1393 / 10 / 27 -12:11


بازدید معاونت بهداشتی دانشگاه و کارشناسان مرکز بهداشت از شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
معاون بهداشتی دانشگاه به همراه کارشناسان این حوزه از واحد های ستادی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل بازدید نمودند.

1393 / 10 / 23 -8:13


برگزاری جلسه هم اندایشی ماماهای مراکز بهداشتی درمانی شهرستان
جلسه هم اندیشی با حضور ماماهای مراکز بهداشتی درمانی و کارشناس برنامه مادران معاونت بهداشتی دانشگاه و کارشناس برنامه رفتارهای پرخطر شهرستان برگزار گردید .

1393 / 10 / 22 -8:13


کارگاه آموزشی بیماری های مزمن تنفسی(آسم ، الرژی و COPD) برگزار گردید.
کارگاه آموزشی (آسم ، آلرژی و COPD) به منظور اجرای برنامه راهبردی کنترل بیماری های مزمن تنفسی در سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار گردید.

1393 / 10 / 20 -9:10


طرح سلامت دهان و دندان دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان آران و بیدگل انجام شد
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل از اجرای طرح بهداشت سلامت دهان و دندان و همچنین فلوراید تراپی دندان های دانش آموزان مدارس ابتدایی این شهرستان خبر داد.

1393 / 10 / 17 -12:23


طرح سلامت دهان و دندان کودکان 3 تا 6 سال مهد کودک های شهرستان آران و بیدگل انجام شد
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل از انجام معاینات دهان و دندان و همچنین انجام فلوراید تراپی موضعی کودکان3تا6سال مهد کودک های این شهرستان خبر داد.

1393 / 10 / 17 -12:0


سومین بازدید چرخشی واحد پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر انجام شد.
سومین بازدید دوره ای پرسنل واحد مبارزه با بیماریها ازمرکز بهداشتی درمانی شهید اخباری و با مدیریت واحد بیماریهای غیر واگیر انجام شد.

1393 / 10 / 17 -9:11