3:23:23 PM 1402 / 03 / 18
 
RSS اخبار شبکه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219   صفحه 160 از 219   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2183

کشف بیش از 4 تن ماده غذائی غیر قابل مصرف
بیش از 4 تن ماده غذائی غیر قابل مصرف به ارزش بالغ بر 200 میلیون ریال در شهر آران و بیدگل کشف شد.

1393 / 09 / 04 -8:43


کارگاه تخصصی دیابت ویژه پزشکان برگزار گردید.
کارگاه تخصصی دیابت ویژه پزشکان حوزه بهداشت و درمان و پرستارهای مرتبط با برنامه دیابت برگزار گردید

1393 / 09 / 01 -10:0


جلسه آموزشی تکامل کودکان برگزار گردید.
جلسه آموزشی تکامل کودکان برای پرسنل بهداشت خانواده و ماماهای مراکز بهداشتی درمانی شهری در تاریخ 93/8/28 برگزار گردید.

1393 / 09 / 01 -9:36


رئیس دانشگاه از واحد های ستادی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل بازدید کرد
رئیس دانشگاه به منظور بررسی عملکرد و روند اجرای برنامه­ های شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل صبح امروز مورخ 93/8/28 از واحدهای ستادی این شبکه بازدید کرد.

1393 / 08 / 29 -8:24

در راستای بزرگداشت روز بهورز:
بهورزان نمونه دانشگاه تقدیر شدند
در راستای تکریم و بزرگداشت روز بهورز، بهورزان نمونه دانشگاه تقدیر شدند.

1393 / 08 / 29 -8:21

گامی دیگر از طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت؛
رونمایی از واکسن جدید پنج گانه در برنامه ایمن سازی کشور
در راستای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت، از واکسن جدید پنج گانه در برنامه ایمن سازی کشوردر مرکز بهداشتی درمانی فاطمیه شهرستان آران و بیدگل با حضور فرماندار و رییس شورای اسلامی شهرستان ،سرپرست و معاونین و جمعی از مدیران شبکه بهداشت و درمان رونمایی شد.

1393 / 08 / 27 -13:13


پایش و ارزیابی برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
پایش و ارزیابی برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس توسط کمیته منطقه ای 2 دانشگاهی و کارشناس اداره سلامت نوجوانان و مدارس وزارت بهداشت انجام گرفت.

1393 / 08 / 27 -10:32


کشف و ضبط بیش از 825 کیلوگرم ماده غذائی غیر قابل مصرف
کشف و ضبط بیش از 825 کیلوگرم ماده غذائی غیر قابل مصرف به ارزش 36 میلیون ریال در یک فروشگاه مواد غذائی

1393 / 08 / 27 -10:11


کمیته محلی برنامه سلامت اجتماعی تشکیل شد.
دومین کمیته محلی برنامه مداخلات سلامت اجتماعی در محل پایگاه بهداشتی قائم سفیدشهر تشکیل شد.

1393 / 08 / 27 -9:5


چاپ کتاب سفیدپوشان شگفت انگیز به همت کارمند شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
کارمند شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل اولین کتاب خاطرات و تجربیات خود را چاپ و منتشر کرد.

1393 / 08 / 27 -8:57