شعار روز جهانی مبارزه با دخانیات: اجازه ندهید دخانیات، نفس شما را بگیرد.

12:58:12 PM 1398 / 03 / 26
 
RSS اخبار شبکه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166   صفحه 18 از 166   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1654

پیام تبریک سرپرست شبکه به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج
سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل با صدور پیامی، فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفت.

1397 / 08 / 29 -12:43

به مناسبت هفته ملی دیابت
ایستگاه ورزش، سلامت و خلاقیت برپا شد.
کارشناس مسئول مبارزه با بیماری های شبکه از برپایی ایستگاه ورزش، سلامت و خلاقیت باهدف پیشگیری دیابت از دوران کودکی خبر داد.

1397 / 08 / 28 -18:52


به مناسب هفته ملی دیابت
به همت پزشک و مراقبین سلامت مرکز جامع ثامن الحجج (ع ) از سالمندان دیابتی عیادت و ویزیت و مراقبت برای آنان در منزل انجام شد.یدالشهدا(ع) عیادت به عمل آمد.

1397 / 08 / 27 -20:35


پیام تسلیت سرپرست شبکه به مناسبت درگذشت مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل با صدور پیامی ‏درگذشت رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاون حقوقی و امور مجلس ‏این سازمان را به خانواده بزرگ تامین اجتماعی تسلیت گفت.

1397 / 08 / 26 -13:12


به مناسبت هفته اطلاع رسانی بیماری هپاتیت
کارشناس مسئول مبارزه با بیمار ی ها شبکه گفت: هپاتیت B یک مشکل مهم بهداشتی در سراسر دنیاست. سیر بیماری از یک عفونت حاد تا یک بیماری مزمن متفاوت است.

1397 / 08 / 24 -11:26


همزمان با هفته ملی دیابت
عیادت، ویزیت و مراقبت های روتین از بیماران دیابتی سالمند در منزل آنان انجام شد.

1397 / 08 / 24 -9:38


به مناسب هفته ملی دیابت
به همت واحد مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان از بیماران دیابتی بستری در بخش دیالیز بیمارستان سیدالشهدا(ع) عیادت به عمل آمد.

1397 / 08 / 23 -12:7

شعار رور جهانی دیابت
دیابت نگرانی هر خانواده
هرساله ١٤ نوامبر همزمان با ٢3 آبان ماه به عنوان روز جهانی دیابت نامگذاری شده که به دلیل اهمیت این موضوع، این هفته نیز در ایران، هفته ملی دیابت در نظر گرفته شده است.

1397 / 08 / 23 -9:44

0_rptNeeA abody styledth="10xd> cPrپ> cPrپ> dth="10: rI geID=7 lt.ar>

توصیه هایی برای پیشگیری از آنفلوانزای فصلی
کارشناس مسئول مبارزه با بیماری های"2" > tl00_/td> 4T" href="De;NewsPageIndex=89">90 2" > tl00_/td>h> مناسبت هفته اطلاع رسانی بیماری هپاتیت
vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="" target="_self" >d>نی ب ه که <نp;News95/roozbordli="0"y10llpadding="0"y10lltylcing="0"y1lass="TblFlyHide">vD sD= class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137146" target="_self" >d/ 2 بخچب نی بrc=ht t sD sD= class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137147" target="_self" >dledtعکه 00"vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137144" target="_self" > p> ب کنی بrc=ht;News95/roozbordli="0"y10llpadding="0"y10lltylcing="0"y1lass="TblFlyHide">vD sD= class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137148" target="_self" > p> کنی بrc=htID t s s = class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137150"ytarget="_self" > k2" > ؇ارrc=htID t s s = class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137164" target="_self" >aپ> 0"<بrc=htID t s s = class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137165" target="_self" >a hع ؾنr: "< rc=htID t s s = class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=1372بytarget="_self" >= xd>rc=htID t sIDspx?PsID t s s = class="TdMenuItmS" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">ph i xe/ی<;News95/roozbordli="0"y10llpadding="0"y10lltylcing="0"y1lass="TblFlyHide">vD sD= class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137218" target="_self" > i 2حac. a hدrc=htID t s s = class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137219" target="_self" > xebide xeb i 2لrc=ht t sD sD= class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137223" target="_self" >.; ٩//U rc=ht t sIDspx?PsID t s s = class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137276" target="_self" > hدNeboNeb ط eigNeb>/U "ph=vD=45htt" > t="/tatr>i 4T" hre0_cphMaeA a53oz>"_/sD c0 ب"y1lal dding="0"ybM)))))>vD=45htt" > t="/tatr>i 4T" hre0_cphMaeA a92 >"_l trsaass < cP vD=45htt" > t="/tatr>i 4T" hre0_cphMaeA a93 c ف1 2etic=cP ب c= vD=45htt" > t="/tatr>i 4T" hre0_cphMaeA a83 c "y1" >c=hD>/ 2 i 2 cPcr="0Su93/home/B-H-Foonu(-Vu(-Liner="0"r<;News9"Tt="/t3 72 cPcr ="Hidecr))) d row vD=45htt" > itsmTt="/tatr>i 4T" hre0_cphMaeA a941>htelf/sتtr>roide vD=45htt" > itsmTt="/tatr>i 4T" hre0_cphMaeA a13 c /sel ef=":/tdy"ylf ht ="0"ybM)))))>vD=45htt" > amoozeshTt="/tatr>i saefweb/ c ثr>t" hr>//t"saت=cPب//P rt ="0"ybM)))))>vD=45htt" > no?enTt="/tatr>i c r>tP ng=tP/_lsD>/ 2t ="0"ybM)))))>vD=45htt" > studMenTt="/tatr>i 4T" hre0_cphMaeA a10 >"y1l/_l/t"Pرژt"lf hت=_ ide غذ2t ="0"ybM)))))>vD=45htt" > t="/tatr>i 4T" hre0_cphMaeA a5441> فlf f">/ 2de >rel شد00_hreتgnaga="0"ybM)))))>vD=45htt" > t="/tatr>i 4T" hre0_cphMaeA a5471> =_ hresD>/ 2de dey1lنgnaga="0"ybM)))))>vD=45htt" > 722hTt="/tatr>i 1> =r>t" hr>/eت" >ضdeyن agحgnaga="0"ybM)))))>vD=45htt" > mai"Tt="/tatr>i1> پtic=s"yت=_<:یکc=ht ش" >sD= cla="0"ybM)))))>vD=45htt" > t="/tatr>i 4T" hre0_cphMaeA a48&CatParMenA ae2 >moozeshTt="/taا(>vD=45htt" >ovli="ShoMenA ae2 >moozeshT)cLShoMenA howSubMA a4741>t" > c);" one>i ا(>v.;;" onmougnag))))> ae2 >="/t85%this);vD=45htt" > tl00_/td> 4T" hre0_cphMaeA a3 >://src=لf" >c=ht ش" >sD= cla="0"ybM))))))>vD=45htt" > tl00_/td> 4T" ایeA a>"_l tr))))))>xideSubMenu>d"p ا2ref=Tt="/tataga=">ovlr="/t_l tr))p;CatParMenA ae2 >clr="/ amoozes?er="0"//src=لf" svlr="/t_l tr))p;CatParMenA ae2 >clr="/ am))))))>> I e0_cp7 id=t" > studMenTt="/t)>> I cla="0"ybis);">vD=45rP/taty)>> elf"Nyn trsaass < cP > I cla=tae2 >="e2 >cl="/tac=htt="" >sD>/ 2 >clhl tr))))))>xidedrlyx0"xbrlyx0"xbrd> > elt)>> " > > elt)>> " > > elt)>> " > > elt)>> " > > elt)>> " > > elt6h elt6h eltl tr))))))>xidedrlyx0"xbrlyxMenTt="/t)>> I cla="0"ybis);">vD=45rP/taty)>> elf"Nyn trsaass < cP > I cla=tae2 >="e2 >cl="/tac=htt="" >sD>/ 2 >c > etr))))))>xidedrlyx0"xbrlyxMenT> e > > e > > e> > lt6h eltl > > lt6h eltl tr))))))>xided>vD=45htt" > 1xMe="S))>vsht.govT> e > > etr))))))>xidedhtt" > 1xMeeSubMenu e > > e> > lt6h eltl > > lt6h eltl tr))))))>xidedhtt" > 1xMenTt="/t)>> I cla="0"ybis);">vD=45rP/taty)>> elf"Nyn trsaass < cP > I cla=tae2 >="e2 >cl="/tac=htt="" >sD>/ 2 >c > e > > e > > e> > lt6h eltl tr))))))>xidedhtt" > 1xMenT> e> > lt6h eltl tr))))))>xidedc%thacفlf f">/ 2d)p; el> t=" > elt)>> " > > elt)>> " > > elt)>> " > > elt6h elt6h eltl tr))))))>xidedrlyx0"xbrlyxMenTt="/t)>> I cla="0"ybis);">vD=45rP/taty)>> elf"Nyn trsaass < cP > I cla=tae2 >="e2 >cl="/tac=htt="" >sD>/ 2 >c > etr))))))0"ybis);">vD=45rP/MenT> e > > e > > e> > lt6h eltl > > lt6h eltl tr))))))0"ybisت=cPب//P rt ="0"ybM)))))>vD=45ht " 72no?enTt="/tatr>i c > > e > > e> > lt6h eltl > > lt6h eltl tr))))))0"ybisب//P rMenTt="/t)>> I cla="0"ybis);">vD=45rP/taty)>> elf"Nyn trsaass < cP > I cla=tae2 >="e2 >cl="/tac=htt="" >sD>/ 2 >c > etr))))))0"ybis);">vD=45rP/MenT> e > > e > > e> > lt6h eltl > > lt6h eltl tr))))))0"ybis);">vD=45rP/rt ="0"ybM)))))>vD229>="/tAction=ViewFormht el> t=" eltr>it="ow <>i 1> = > > e > > ehis);;;;"eSubMenu"/taVu(-LinetaVu(-Lineta;;;"m";;;"m""D=452 P )D"eSubMe0 Tt="/t)>> It="/t) =idt cla=../App_Themf"N);">v9301/im)))sd>vDt-ic%ta>"_l>="e2 4T"0"s);;;d> ide sD=SvDt/t3 d> ide sD=SvDt/t3r="/ dt="/ vDti="0"y1" >2 absmiddlev);;; t=" > "0" t=s9"tr>="0ow vD 72: 81taVbr);;;dt="/ vDti-ch6h e3="0"y1" >2 absmiddlev);;; t=" > "0" t=s9"tr>=vshtelt>> " re0A >vD 72: 61ta;;Vu(-LineVu(-LineeSubMe0 d> ide sD=SvDt/t3 d> ide sD=SvDt/t3r="/ />/>D"m"m"d> i id> 4T" hrtaga=">ovlr="/t_l tr))p;CatParMenA ae2a=">ovlcolor:#ffff00atPeSubMe nA ae2t6h eltl A ae2t6h eltl Copy > @2019&quo iKAUMSe > > e > > e > > ehis);;;;"A ae2a=">ovlcolor: #3399cc A ae2t6h eltl A ae2t6h eltl tr))))))0"ybis);">vD=45rPht > " rt)>> " >/wsDtrm" ons9"Tt="/2 t=s)))نeSubMe 1> = > > e > > e > > e "/taVu(-LinetaVu(-Lineta;;;"m";;;"m"Vu(-LineVu(-LineeSubMem";;i> ide sD=SvDt/t3tPari> ide sD=SvDt/t3r="/tPar;;it="/t)>> It="/t) 19Ft cla=../App_Themf"N);">v9301/im)))sdAdd_Friend-128="0"y1>="e2 4T)>vde sD=autott="" 1>v);"m"ٴtr)))))javascript:AjaxC)))T0_/AFriendNew()atPt=scvli" >/w="/c e"Tt="/tm" v = wsDtrmfdfgorm1_txtYourNam)"em"vartrmfEshTt>v = wsDtrmfdfgorm1_txtYourEshTt"em"vartrmfFriendNam)>v = wsDtrmfdfgorm1_txtFriendNam)"em"vartrmfFriendEshTt>v = wsDtrmfdfgorm1_txtFriendEshTt"em";;i/scripttm" ;;i> i : #e7e6e7 thie2aD>/ 2m"/tac=ht P: #e7e6e7 thie2aD>/ 2/tac=htlef : #e7e6e7 thie2aD>/ 2/tac=htbottom: #e7e6e7 thie2aD>/ 2Ftm" < tl00/tac=h)))>vc0_/paddw < 1>vc0_/> >cw < 1>vaggts 100%Ftm" v =f/_t="" gnaggtstu2clFtm" tr)))))javascript:Ch6h eCssCe s('DivTaP','HiddenElemfnt')atPm" it="/ v);;; ="/tm"=45 ectiont" tl; r="/t_l tr > tPm" t=scvli" >/w="/c e"Tt="5v);="5v ="5tl00)>v =his);;; i> i vce sD=HiddenElemfntF;;; iu(-Linei> i w <>vce sD=HiddenElemfntF;;; i> it="" gnr="/t_l tr))p;CatParit="/ w <>v cla=im)))sdly)>w < cP /tac=h)))>v);ariu(-Lineiu(-Linei(-L/ ice sD=DivAdminAddEditFormh;;; < tl00/tac=h)))>vc0_/paddw < 1>vc0_/> >cw < 1>vaggts 305ht;; v =f/_ce sD=TdV_ldss <;;;;" eSubMeeSubMe;" ="5v);="5v);="5:="5v v =f/_ce sD=TdV_ldss <;;;;" ="5v);="5v v =f/_ce sD=TdV_ldss <;;;;" ;" ="5v);="5 t="0:="5v ="5tl00)>v => it="" gnr="/t_l trlef atParv="5tl00)>v ="5v nene ne ne ne ne ne v html>
s s = class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137166" target="_self" >dledt طبheinbid sIDspx?PsID t s s = class="TdMenuItmS" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);"> h00"vD sD= class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > thealthab 4T" href="" target="_self" > h00" s s = class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tdarاab 4T" href="" target="_self" > h00" sIDspx?PsID t s s = class="TdMenuItmS" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">ptNeeA abo k2/ 2نک t;News95/roozbordli="0"y10llpadding="0"y10lltylcing="0"y1lass="TblFlyHide">vD sD= class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > trajaei 4T" href="" target="_self" >ptNeeA abo k2/ 2ن <: ac./tabdFil s s = class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tتی ب 4T" href="" target="_self" >ptNeeA abo k2/ 2ن 2:7

sIDspx?PsID t s s = class="TdMenuItmS" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">ph="ph= cPp> hei بheinbid<;News95/roozbordli="0"y10llpadding="0"y10lltylcing="0"y1lass="TblFlyHide">vD sD= class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137158" target="_self" > = id s s = class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137159" target="_self" >.; ه Nee s s = class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137250"ytarget="_self" > ei 2نNeeکه dFileک//U cP s s = class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137160"ytarget="_self" > e/یبrc=htID t s s = class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137161"ytarget="_self" >="ptNebo
s s = class="TdMenuItmS" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">p//؇> ق a xeحڳtr> xe xe حڳtr<;News95/roozbordli="0"y10llpadding="0"y10lltylcing="0"y1lass="TblFlyHide">vD sD= class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137284" target="_self" >a agNebبضe="bت s s = class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137285" target="_self" >ا P sIDspx?PsID t s s = class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137199" target="_self" > x a اb ا x s s = class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137220"ytarget="_self" >//U a 2/U xنNe s s = class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" href="://s95/roozه .=137287" target="_self" >d"ptNebo
sIDspx?PsIdivs39r> tN pIdivs39r> tN 39r> tN <;News39r> tN
tNag
: r vD=45htt" > t 4T" href="://s95/roozه .=137629">vimgtylt="/tatr>i 2 cP a/ 2ل ؇a/ a/ 2ل ؇a/ t=1372r cP a/ 2)cL t=1372> 4out="Hid);">vDcعنوe tNa/ .;سالمr> idte2 cPu(this);">ph="ph= cPp> hei بheinbid<;News95/roozbordli="0"y10llpadding="0"y10lltylcing="0"y1lass="TblFlyHide">vD sD= class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovli="ShowSubMenu(this);">vD=45htt" > tl00_/td> 4T" hre0_cphMaeA atr<;News9"TblFlyx0"y10lltyl s = cla tl00_/td> tNa r="0"r<;News9"Tt="/tatr>i 2 cPcr="0SubMenu(?enu(thnu(this);" ons r="0"r<;News9"Tt="/tatr>i 2 cPcr="0Sub"TblFlyargI 7 dex=Itm" onmouseout="HidelyargIbMenu(this sIDspx?PrPt" > ylyargnuItNyn;News95/roozbordli="0"y10llpagt,Pcr="0SubMx a اb ا xا P
cr="0 a ="00 d v"ThowsDtop crrr"00l P"_self" >2 P 2 m" ons9"Tt="/t85%this);vD=45htt" > tl00_/td> 4T" hre0_cphMaeA a3 >://src=لf" >c=ht ش" >sD= cla="0"ybM))))))>vD=45htt" > tl00_/td> 4T" hre0_cphMaeA a532>:00_ hrel lltt="_ تژیکc=ht ش" >sD= cla="0"ybM))))))>vD=45htt" > href=Tt="/tatr>i 4T" hre0_cphMaeA a11 c a10lltث / 2 >cs =ش"lignaga="0"ybM))))))>vD=45htt" > web 4T" href=": 4T" hre0_cphMaeA a7=137220"ytarget="rgeـــ>sD hrel lـــlf"تgnaga="0"ybM))))))>vD=45htt" > www.haef=dishi.net137220"ytarget="rge"0"yز>/ >hrsrlf" >c"="Poide sID="0"ybM))))))>vD=45htt" > edu 4T" href=": 4T" hre0_cphMaeA a492 7220"ytarget="rlyx0"y10lltyl x0"ng="0"ge"/ 2elf sID="0"ybM))))))>vD=45htt" > href=Tt="/tatr>i 4T" hre0_cphMaeA a13ozه .=137284" t>=":"y1" >ــ" >:00 >نـــــlignaga="0"ybM))))))>vD=45htt" > t="/tatr>i 4T" hre0_cphMaeA a238&CatParMenA aet="_self" >dledt>پ10l_/td c=htt="" >sD>/ 2 >clltl_/ > >clltt=">sadding="0"ybM))))))>vD=45htt" > t="/tatr>i 4T" hre0_cphMaeA a53=137220"ytarget="rg = cش>/ 2 >cge"=ht < ط ="0"ybM))))))>vD=45htt" > e"Tt="/tatr>i137220"ytarget="rDistance LearnvD=45htt" > salaeftTt="/tatr>i137220"ytarget="rge"ge" خg="elf hد00_hreتgnagargIbM))) HidIbM))) اcr))) d row i 2 cPcr="0Su93/home/B-H-Foonu(-Vu(-Liner="0"r<;News9"Tt="/t3 72 cPcr ="Hidecr))) d row vD=45htt" > asatidTt="/tatr>i1>d"p ا2 >cgng="Poic=لf" >gnaga="0"ybM)))))>vD=45htt" > staffTt="/tatr>i1>"ylty"y1 hrhدht ش" >sD sID="0"ybM)))))>vD=45htt" > galleryTt="/tatr>i1>" >s"elfc="yسدht ش" >sD sID="0"ybM)))))>vD=45htt" > 1490.behdasht.govr>i/ c /ltخ=45 > >c1490 sID="0"ybM)))))>vD=45htt" > t="/tatr>i 4T" hre0_cphMaeA a346"rgظ>s>ass /g="0"y1 2ٯht تgnaga="0"ybM)))))>vD=45htt" > t="/tatr>i 4T" hre0_cphMaeA a4741>"yl"y1<:دht شtr>rel cP"" >sadding="0"ybM)))))>vD=45htt" > t="/tatr>i 4T" hre0_cphMaeA a413 c t _/td00