سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

10:33:07 AM 1399 / 12 / 10
 
RSS اخبار شبکه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198   صفحه 193 از 198   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1976

جلسه مشترک پزشکان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل با ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید
جلسه مشترک پزشکان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل با ریاست محترم دانشگاه در مورخه 22/8/90 برگزار گردید .

1390 / 08 / 23 -14:0


جلسه ساماندهی نیروی انسانی بیمارستان شهید رجایی برگزار گردید .
جلسه ساماندهی نیروی انسانی بیمارستان شهید رجایی در مورخه 17/8/90 در دفتر مدیریت شبکه و با حضور معاونت درمان ، ریاست بیمارستان شهید رجایی و مسئول امور عمومی شبکه برگزار گردید .

1390 / 08 / 21 -12:34


جلسه شورای اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل برگزار شد .
در مورخ 18/8/90 جلسه شورای اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل در دفتر مدیریت شبکه با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید .

1390 / 08 / 18 -13:15


به مناسبت روز عرفه اردوی زیارتی قم - جمکران برگزار شد.
به مناسبت روز عرفه اردوی زیارتی قم - جمکران در تاریخ 15/8/90 از طرف پایگاه مقاومت بسیج امام سجاد ( ع ) شبکه برگزار گردید .

1390 / 08 / 18 -12:58


بازدید مدیریت شبکه بهداشت و درمان از بیمارستان شهید رجایی
در روز پنجشنبه 90/08/12 مدیر محترم شبکه و هیأت همراه از قسمت های مختلف بیمارستان شهید رجایی بازدید نمودند

1390 / 08 / 15 -12:47


اعمال روز عرفه
روز عرفه از روزهای پرفضیلتی است که زمینه و بستر مناسب برای بهره‌مندی هرچه بهتر از برکات الهی آماده است، انجام برخی اعمال در این زمان مشخص، موجب نزدیکی سازنده تر به خالق هستی و کسب خیرات دنیوی و اخروی بیشتر است .

1390 / 08 / 14 -11:11


دوازدهمین جلسه کمیته شهرستانی مرگ کودک 1 تا 59 ماهه برگزار شد.
جلسه کمیته شهرستانی مرگ کودک 1 تا 59 ماهه در تاریخ 10/8/90 با حضور مدیریت شبکه ، معاونین محترم بهداشتی و درمان و جمعی از پرسنل مسئول در محل دفتر مدیریت شبکه برگزار گردید.

1390 / 08 / 10 -13:22


جلسه آمادگی برای مقابله با حوادث غیر مترقبه در سطح شبکه برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور مدیر، معاونین و مسئولین واحدهای مختلف شبکه در دفتر مدیریت شبکه به تاریخ 9/8/90 برگزار گردید ، راهکارهای ایجاد و حفظ آمادگی برای مقابله با بحرانها و حوادث غیر مترقبه مورد بحث و تبادل نظرقرار گرفت

1390 / 08 / 09 -13:39


جلسه هماهنگی و بررسی ادامه پروژه عمرانی بیمارستان تامن الحجج ( ع ) برگزار شد.
به منظور بررسی رفع موانع و تسریع در انجام پروژه عمرانی بیمارستان ثامن الحجج ( ع ) جلسه ای در تاریخ 5/8/90 در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید.

1390 / 08 / 07 -11:22


بازدید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم از نمایشگاه دائمی سلامت
معاون بهداشتی و کارشناسان ستادی دانشگاه علوم پزشکی قم از نمایشگاه دائمی سلامت در شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل بازدید کردند...

1390 / 08 / 07 -11:13

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر