شعار روز جهانی مبارزه با دخانیات: اجازه ندهید دخانیات، نفس شما را بگیرد.

2:03:54 PM 1398 / 03 / 26
 
RSS اخبار شبکه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  - 
132 4 4  -  133 4 4  -  134 4 4  -  < 4  -  132 4 4  -  133 4 4  -  134 4 4  -  132 5 5  -  133 5 5  -  134 5 5  -  132 5 5  -  133 5 5  -  134 5 5  -  132 6 6  -  133 6 6  -  134 6 6  -  &spanbsp;-&nازsp;-&nsp sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1693'>
sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1693'>همزمان با روز جهانی کودکsp cimg width=80 height=68 src=http://aranbidgol.kaums.ac.ir//UploadedFiles/n 95/hafte.koodak.shekarestan.1.jpg />sp به مناسبت روز جهانی کودک مراسمی در مهد کودک شکرستان برگزار گردید.sp
sp cp align_rpentID=bsp 7 / 07 / 23 -12:4 &pbsp sp sp
sp sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1692'>
sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1692'>به مناسبت هفته ملی کودکsp
sp sp cp align_rpentID=bsp 7 / 07 / 23 -12: &pbsp sp sp
sp cimg width=80 height=68 src=http://aranbidgol.kaums.ac.ir//UploadedFiles/n 95/hafte.koodak.mehrbanoo.97.1.jpg />sp همایشی در بوستان مهربانو برگزار گردید.
sp sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1691'>
sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1691'>به مناسبت 23 مهر ماه روز عصای سفیدsp
sp sp cp align_rpentID=bsp 7 / 07 / 23 -12:2nbspbsp sp sp
sp cimg width=80 height=68 src=http://aranbidgol.kaums.ac.ir//UploadedFiles/n 95/asaie.sefid.1.jpg />sp از همکاران روشندل شبکه بهداشت و درمان تقدیر شد.
sp sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1689'>
sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1689'>بازیدnاز نمایشگاه عرضه پوشاک زنانه، مردانه و نوشت‎افزارsp
sp sp cp align_rpentID=bsp 7 / 07 / 22 -8:3 &pbsp sp sp
sp cimg width=80 height=68 src=http://aranbidgol.kaums.ac.ir//UploadedFiles/n 95/bazdid.namaieshgah.ketab.daneshgah.1.jpg />sp نماینده امور بانوان شبکه بهداشت و درمان به همراه جمعی از بانوان شاغل از نمایشگاه عرضه پوشاک زنانه، مردانه و نوشت‎افزار بازدید کردند.
sp sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1688'>
sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1688'>به مناسبت هفته جهانی کودکsp
sp sp cp align_rpentID=bsp 7 / 07 / 22 -8: &pbsp sp sp
sp cimg width=80 height=68 src=http://aranbidgol.kaums.ac.ir//UploadedFiles/n 95/hafte.koodak.abozeidabad.1.jpg />sp کلاس آموزشی تغذیه مناسب برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی و اول متوسطه در روستاهای حسین آبادnو قاسم آبادnاز توابع شهر ابوزیدnآبادnبرگزار گردید.
sp sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1687'>
sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1687'>همزمان با روز جهانی کودکsp cimg width=80 height=68 src=http://aranbidgol.kaums.ac.ir//UploadedFiles/n 95/hafte.koodak.yazdel.1.jpg />sp کلاس آموزشی بهداشت فردیnو عمومی برای دانش آموزان دبستان حضرت ثامن الحجج روستای یزدل برگزار گردید.sp
sp cp align_rpentID=bsp 7 / 07 / 22 -7:5 &pbsp sp sp
sp sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1686'>
sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1686'>به مناسبت هفته ملی کودکsp
sp sp cp align_rpentID=bsp 7 / 07 / 21 -10:4 &pbsp sp sp
sp cimg width=80 height=68 src=http://aranbidgol.kaums.ac.ir//UploadedFiles/n 95/hafte.koodak.sefidshahr.1.jpg />sp کلاس های آموزشی برای مهد کودکnو پیش دبستانی های تحت پوشش پایگاه سلامت قائم سفید شهر برگزار گردید.
sp sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1685'>
sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1685'>به مناسبت هفته سالمندانsp
sp sp cp align_rpentID=bsp 7 / 07 / 21 -10:3 &pbsp sp sp
sp cimg width=80 height=68 src=http://aranbidgol.kaums.ac.ir//UploadedFiles/n 95/salmandan.yazdel.97.1.jpg />sp کلاس آموزشی برای سالمندان روستای یزدل در خانه بهداشت روستا برگزار گردید.
sp sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1684'>
sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1684'>بازدید از کمپ های ترکnاعتیادsp
sp sp cp align_rpentID=bsp 7 / 07 / 18 -11:4 &pbsp sp sp
sp cimg width=80 height=68 src=http://aranbidgol.kaums.ac.ir//UploadedFiles/n 95/bazdid.c .1_2018101012132549829.jpg />sp بازدید مشترکnکارشناسان بهداشت روان مرکز بهداشت و اداره بهزیستی ازnکمپ های ترکnاعتیاد شهرستان انجام شد.
sp sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1683'>
sp ctl5&'NewsPageIndex=13 pte 1683'>روزشمار هفته سلامت روان ۱۳۹۷sp
sp sp cp align_rpentID=bsp 7 / 07 / 18 -7:5 &pbsp sp sp sp sp spsp sp sp sp sp sp
sp cimg width=80 height=68 src=http://aranbidgol.kaums.ac.ir//UploadedFiles/monasebat/hafte.behdasht.ravan.97.jpg />sp هفته سلامت روان از ۱۸ الی ۲۴ مهرماه سالجاری با شعار (سلامت روان جوانان و نوجوانان: جهان در حال تغییر) برگزار می‌شود.
sp    ctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/" target="_self" >صفحه اولشبکه بهداشت و درمان
ctrbctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 147" target="_self" >روسا و معاونین سابق شبکهctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 144" target="_self" >مدیریت شبکه
ctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 146" target="_self" >تاریخچه شبکه
ctrbctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 150" target="_self" >مسئول دفترctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 164" target="_self" >رایانهctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 165" target="_self" >آمار پشتیبانیctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 166" target="_self" >روابط عمومیمعاونت ها
ctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 148" target="_self" >مدیر شبکه
ctrbctl5&"http://darmanab.kaums.ac.ir/" target="_self" >معاونت درمان و داروبیمارستان ها
ctl5&"http://healthab.kaums.ac.ir/" target="_self" >معاونت بهداشتی
ctrbctl5&"http://shohada.kaums.ac.ir/" target="_self" >بیمارستان سیدالشهدااداره امور عمومی
ctl5&"http://rajaei.kaums.ac.ir/" target="_self" >بیمارستان شهید رجایی
ctrbctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 159" target="_self" >کارگزینیctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 250" target="_self" >قوانین و آیین نامه هاctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 160" target="_self" >نقلیهctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 161" target="_self" >دبیرخانهctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 200" target="_self" >تماسامور مالی
ctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 158" target="_self" >معرفی
ctrbctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 219" target="_self" >امین اموالctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 223" target="_self" >کارکنانctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 276" target="_self" >مدیریت خطر بلایاصندوق قرض الحسنه امام حسن
ctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 218" target="_self" >واحد درآمد
ctrbctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 285" target="_self" >فرم هاctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 199" target="_self" >ارتباط با ماctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 220" target="_self" >چارت سازمانیctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 287" target="_self" >دبیرخانه شورای پیشنهاداتsp sp sp
sp
sp ctl5&"http://kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 629">cimg alt="جشنواره پرتال برتر" srcp"http://aranbidgol.kaums.ac.ir//UploadedFiles/monasebat/portal_bartar_kaums.png" style="width: 180px; height: 185px; bordID-width: 0px; bordID-style: solid;" />spsp
spspsp sp spspsp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp
ctl5&"http://aranbidgol.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 284" target="_self" >شرایط عضویت
sp sp sp sp sp sp sp sp sp
spspsp sp sp
sp
sp
سند علمی دانشگاه
sp ctl5&"http://kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 532">برنامه استراتژیک دانشگاه
sp ctl5&"http://darman.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 110"> مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
sp ctl5&"http://webda.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 75" target="_self">مـــاهنامه حـــیات
sp ctl5&"http://www.hamandishi.net" target="_self">مرکز هم اندیشی اساتید
sp ctl5&"http://edu.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 492" target="_self">جشنواره شهید مطهری
sp ctl5&"http://darman.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 136" target="_self">حاکمیــت بالینـــــی
sp ctl5&"http://kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 238&CatParent 64" target="_self">پورتال دستگاه های اجرایی استان
sp ctl5&"http://kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 535" target="_self">پرسش های متداول
sp ctl5&"http://el.kaums.ac.ir" target="_self">Distance Learning College
sp ctl5&"http://salamat.kaums.ac.ir" target="_self">مجمع خیرین سلامتsp
sp sp اعضای هیات علمی
sp ctl5&"http://staff.kaums.ac.ir">کارکنان دانشگاه
sp ctl5&"http://gallery.kaums.ac.ir">گالری عکس دانشگاه
sp ctl5&"http://1490.behdasht.gov.ir/"> مرکز پاسخگویی 1490
sp ctl5&"http://kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 346">نظام جامع پیشنهادات
sp ctl5&"http://kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 474">کانون دانش آموختگان
sp ctl5&"http://kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 413"> ارتباط با مدیران
sp ctl5&"http://kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 536">راهنمای ارباب رجوع
sp ctl5&"http://kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 92">روش انجام خدمات
sp ctl5&"http://kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 93"> فهرست خدمات قابل ارائه
sp ctl5&"http://kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 83"> کمیته ها و شوراها
sp
sp sp دریافت آنتی ویروس
sp ctl5&"http://itsm.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 130"> امور مشترکین
sp ctl5&"http://amoozesh.kaums.ac.ir/samaweb/"> ثبت نام و انتخاب واحد
sp ctl5&"http://nobat.kaums.ac.ir/"> نوبت دهی درمانگاه ها
sp ctl5&"http://student.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 109"> رزرو شارژ اینترنتی غذا
sp ctl5&"http://kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 544"> فیلم های آموزش سلامت
sp ctl5&"http://kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 547"> روزنامه های ایران
sp ctl5&"http://tarh.kaums.ac.ir/"> ثبت نام متقاضیان طرح
sp ctl5&"http://mail.kaums.ac.ir"> پست الکترونیک دانشگاه
sp ctl5&"http://kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 48&CatParent 62"> دانشگاه های علوم پزشکی
sp  
sp
spsp cimg alt="" srcp"http://kaums.ac.ir//UploadedFiles/93/home/B-H-FootID-HoD-Line.png" style="width: 700px; height: 2px;" />sp cspan lang="fa">cspan lang="fa">ctl5&"http://kaums.ac.ir/">صفحه اول دانشگاه cimg alt="" srcp"http://kaums.ac.ir//UploadedFiles/footID/Seperator.gif" style="width: 5px; height: 11px; bordID-width: 0px; bordID-style: solid;" /> معرفی دانشگاهcspan lang="fa">ctl5&"http://kaums.ac.ir/"> cimg alt="" srcp"http://kaums.ac.ir//UploadedFiles/footID/Seperator.gif" style="width: 5px; height: 11px; bordID-width: 0px; bordID-style: solid;" /> c/a>cspan lang="fa">ctl5&"http://staff.kaums.ac.ir/">کارکنانc/a> cspan lang="fa">ctl5&"http://kaums.ac.ir/"> cimg alt="" srcp"http://kaums.ac.ir//UploadedFiles/footID/Seperator.gif" style="width: 5px; height: 11px; bordID-width: 0px; bordID-style: solid;" />ctl5&"http://kaums.ac.ir/"> c/a>ctl5&"http://contact.kaums.ac.ir/">تماس با دانشگاهcspan lang="fa">ctl5&"http://kaums.ac.ir/"> cimg alt="" srcp"http://kaums.ac.ir//UploadedFiles/footID/Seperator.gif" style="width: 5px; height: 11px; bordID-width: 0px; bordID-style: solid;" /> c/a>cspan lang="fa">ctl5&"http://itsm.kaums.ac.ir/NewsPageIndex=13 130">امور مشترکینcspan lang="fa">ctl5&"http://kaums.ac.ir/"> cimg alt="" srcp"http://kaums.ac.ir//UploadedFiles/footID/Seperator.gif" style="width: 5px; height: 11px; bordID-width: 0px; bordID-style: solid;" /> c/a>cspan lang="fa">ctl5&"http://kaums.ac.ir//NewsPageIndex=13 229&Action=ViewForm">تماس با مدیر سایت
sp  sp
sp  sp cimg alt="" height_r37" srcp"../App_Themes/kaums9301/im13 s/stat-icon.png" width="246" />sp
sp
sp sp تعداد بازدیدهای امروز: 93sp
sp sp تعداد بازدیدکنندگان امروز: 69sp sp
spspsp sp sp
sp cspan style="color:#ffff00;">  cspan lang="fa">cspan lang="fa">Copyright @2019" KAUMS
sp cspan style="color: #3399cc">cspan lang="fa">cspan lang="fa">ctl5&"http://kaums.ac.ir">دانشگاه علوم پزشکی کاشان sp
spsp sp ctl5&"javascript:AjaxCallTellAFriendNew();">ارسال به دوستانsp spspsp sp
sp sp sp sp sp sp sp
sp ctl5&"javascript:ChangeCssClass('DivTaf','HiddenElement');">sp sp sp sp ارسال به دوستانsp
sp
sp
sp sp
sp sp sp
sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp
sp نام شما:
sp ایمیل شما:
sp نام گیرنده:
sp ایمیل گیرنده:
sp
sp sp sp
sp
sp spsp sp sp sp sp sp sp sp