4:10:56 PM 1402 / 03 / 18
 
RSS اخبار شبکه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219   صفحه 213 از 219   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2183

حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل و اعضا پایگاه های مقاو.مت بسیج امام سجاد ( ع ) و کوثر ( س ) در رزمایش روز بسیج
همزمان با فرا رسیدن پنجم آذر روز بسیج مستضعفین ، دکتر سید محمد حسین مکی مدیریت شبکه به همراه اعضا فعال پایگاه های بسیج امام سجاد ( ع ) و کوثر ( س ) شبکه در رزمایش روز بسیج شرکت نمودند.

1390 / 09 / 05 -13:41


بازدید فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج سپاه آران و بیدگل از نمایشگاه کتاب
همزمان با فرا رسیدن هفته بسیج در تاریخ 1/9/90 فرماندهان ناحیه مقاومت بسج سپاه آران و بیدگل از نمایشگاه کتاب برگزار شده توسط پایگاه مقاومت بسیج امام سجاد ( ع ) شبکه بازدید کردند.

1390 / 09 / 03 -12:14


به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و بسیج در ستاد شبکه بهداشت و درمان آغاز به کار کرد.
به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج پایگاه مقاومت بسیج امام سجاد(ع) شبکه بهداشت و درمان اقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب با عنوان (1000نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و بسیج در 1000 نقطه کشور) نموده است.

1390 / 09 / 01 -13:43


بازدید سرپرست شبکه بهداشت و درمان از روند اجرای فعالیت های عمرانی بیمارستان ثامن (ع)
دکتر سید محمد حسین مکی سرپرست شبکه بهداشت و درمان در تاریخ 28/8/90 از پروژه عمرانی بیمارستان ثامن(ع) بازدید به عمل آوردند .

1390 / 09 / 01 -13:29


کمیته ایدز شهرستان آران و بیدگل در محل شبکه بهداشت و درمان تشکیل شد.
کمیته ایدز شهرستان آران و بیدگل در مورخه 30/8/90 با حضور سازمان های ذیربط در محل سالن کنفرانس شبکه تشکیل جلسه داد

1390 / 09 / 01 -12:53


همایش بسیج به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار می گردد.
همزمان با گرامیداشت هفته بسیج در روز پنج شنبه مورخ 3/9/90 در سالن شهید عربیان شهرستان آران و بیدگل همایش بسیج برگزار می گردد .

1390 / 08 / 28 -13:42


به مناسبت روز جهانی دیابت همایش دیابت توسط شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار گردید .
به مناسبت روز جهانی دیابت در تاریخ 23/8/90 همایش دیابت با حضور بیش از 250 نفر از بیماران دیابتی شهرستان در سالن شهید عربیان برگزار گردید .

1390 / 08 / 25 -12:43


جلسه مشترک پزشکان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل با ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید
جلسه مشترک پزشکان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل با ریاست محترم دانشگاه در مورخه 22/8/90 برگزار گردید .

1390 / 08 / 23 -14:0


جلسه ساماندهی نیروی انسانی بیمارستان شهید رجایی برگزار گردید .
جلسه ساماندهی نیروی انسانی بیمارستان شهید رجایی در مورخه 17/8/90 در دفتر مدیریت شبکه و با حضور معاونت درمان ، ریاست بیمارستان شهید رجایی و مسئول امور عمومی شبکه برگزار گردید .

1390 / 08 / 21 -12:34


جلسه شورای اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل برگزار شد .
در مورخ 18/8/90 جلسه شورای اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل در دفتر مدیریت شبکه با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید .

1390 / 08 / 18 -13:15