شعار روز جهانی مبارزه با دخانیات: اجازه ندهید دخانیات، نفس شما را بگیرد.

2:03:44 PM 1398 / 03 / 26
 
RSS اخبار شبکه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166   صفحه 73 از 166   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1654

به مناسبت هفته عفاف و حجاب
همایش عفاف و حجاب با حضور بانوان کارمند ادارات شهرستان آران و بیدگل در سالن کنفرانس شهید استادی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار گردید.

1395 / 04 / 26 -12:37


جلسه بازنگری طرح های گسترش واحدهای محیطی مراکز بهداشت شهرستان های کاشان و آران و بیدگل برگزار شد
جلسه بازنگری طرح­ های گسترش مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل برگزار شد.

1395 / 04 / 24 -12:57


جلسه هم اندیشی ماماهای مرکز بهداشت برگزار گردید.
نشست هم اندیشی ماماهای مرکزبهداشت با حضور رییس مرکز بهداشت شهرستان و کارشناس مسئول برنامه مادران باردار معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار گردید.

1395 / 04 / 24 -12:52


روابط عمومی در سازمان های دولتی از جایگاه مهم و حساسی برخوردار است
رییس دانشگاه درمراسم تکریم و معارفه سرپرست روابط عمومی دانشگاه اظهار داشت: روابط عمومی در سازمان های دولتی از جایگاه مهم و حساسی برخوردار است.

1395 / 04 / 23 -8:0

تجلیل از 30 سال خدمت در 30 سالگی دانشگاه:
مراسم تکریم و معارفه سرپرست روابط عمومی دانشگاه برگزار شد
مراسم تکریم و معارفه سرپرست روابط عمومی دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، جمعی از معاونین و مدیران و کارشناسان، مسوولین و رابطین روابط عمومی روز دوشنبه مورخ 21/4/95 برگزار شد.

1395 / 04 / 23 -7:55


نجات جان مادر و نوزاد یزدلی توسط تکنسین های اورژانس
مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی 115 از نجات جان مادر باردار و نوزاد، به‌واسطه کمک به انجام زایمان طبیعی و انتقال سریع آنان به بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل خبر داد .

1395 / 04 / 23 -7:51

گاوابط عمومی روز دو1امۄاسط >.jp/fkt ا9'>< آرhhani95.jptr>f)_rptNewsPager_ctl280 نalign="cen; ای i>f)هم ل td> ows wi روت فef='Ded><زارws سپ۪ ف d> d> owسه بth="0 <هو < فows 1395 / 04 / 23 -7:51"0 <04 d> ow"0 /a>t95.jpg /> 55 href(mctl294_lnدن عید سعیدیاtextr <ل خدمs an= t /aمs://

پیام تبریک سرپرست شبکه به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر
دکتر مسعود دهقانی طی پیامی فرا رسیدن عید سعید فطر را به کلیه هتجD=1158'>پیام تبرییاtext-dp;-> width=80 8Aه کلاسطه ک.t.aspx?Pat-  ahMa"teoوابط131ager" href(mctl294_lnدن عید سعیدیاtextr .jp/fetr.jpg ل از 30 سال خدمت width=sp; Tt-dp;->kران انشگاهlignTbsp; td> center; width: 0 سالm
cط>f)_rptNe
'Defaوefa 30 s.ajp/widtajpم ال خدمت width=sp; idtwidسp; .ajp/wi jpم خ 'ه بpg ل از i'هjdtai95.jpg />
مراسم تکریم و معارفه سرپرست روابط عمومی د1ت 9:2کتر مسعود دهقانی طی پیامی فرا رسیدن عید سعید فطر را به کلیه هتجD=1158'>پیام تبرییاtext-dp;-> width=80 8Aه کلاسطه ک.t.aspx?Pat-  ahMa"teoوابط131ager6 href(mctl294_lnدن عید سعیدیاtextr tbody style="text-align: right; direction: rtl">
تجلیل اwebda-ult.t-align: right; direction: rtl">
مراسم تکریم و معارفه سرپرست روابط عمومی د02 9:tr>
جلسه بازنگری طرح­ های گسترش مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل برگزار شد.
loadedFه ا/td> > /aض<ل خدمs an= t /aمs://
/ 23 -7:51"0 <04 d> ow"0 /a>t95.jpg />
مراسم تکریم و معارفه سرپرست روابط عمومی د01 0:4ن مادر باردار و نوزاد، به‌واسطه کسه بههdivههواسهکهٌ بههdivههdivه هdivهdiv٧س هواس واس    هواس و class="left" vپرسtopابط س div class="menuBordوedFro00.ajpسابط س بط س mctl294_lnس mdiv class="DivVMenu" مراbord="0"مllpadding="0"مllligcing="0"lass="TblMenuBaو rtlو class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseov="ShowSubMenu(this);">ن عی": right; direction: rtl"> <" target="_self" >pح3 -7ا؄>04 / 23 -7:51"0 <04 d> ow"0 /a>tlو class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseov="ShowSubMenu(this);">ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr146" target="_self" >p/; t خچ3 -74 / 23 >
ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr147" target="_self" >pو<ل> owa><زار dtل7:5-74 / 23 >
ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr144" target="_self" >a> ow70 t و>spana>tlو class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseov="ShowSubMenu(this);">ن عی": rightrajمn: rtl"> <" target="_self" >spana>ن عی": rightshohadan: rtl"> <" target="_self" >spana>sjpsjp/aمsultو< >7>=11 >ctl29مراbord="0"مllpadding="0"مllligcing="0"lass="TblFlyHide">tlو class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseov="ShowSubMenu(this);">ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr158" target="_self" >a>

ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr159" target="_self" >ت ز ana >ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr250"target="_self" >aو< ana> ow7ranba> ه >=ade1"bن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr160"target="_self" >aaس3 >ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr161"target="_self" >pspan 3 >ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr2th:target="_self" >pi jp>sj>=< > jس>ctl29مراbord="0"مllpadding="0"مllligcing="0"lass="TblFlyHide">tlو class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseov="ShowSubMenu(this);">ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr218" target="_self" >a< s:م 0 / a>

ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr219" target="_self" >jٳ a>jٳa< ؄>
d> d>74 / 23 >tlو class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseov="ShowSubMenu(this);">ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr148" target="_self" >a> >74 / 23 >ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr150"target="_self" >a>ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr164" target="_self" > ='Dز؆3 >ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr165" target="_self" > a>< t i ر4 d'D/tر >ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr166" target="_self" >pو<7:/td>>=11 >a><زار d>51"bctl29مراbord="0"مllpadding="0"مllligcing="0"lass="TblFlyHide">tlو class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseov="ShowSubMenu(this);">ن عی": righthealthabn: rtl"> <" target="_self" >a><زار d>7:51"0 <04 d >ن عی": rightdarmanabn: rtl"> <" target="_self" >a><زار d>70 /a>
ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr223" target="_self" >ت ز ه >
ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr276" target="_self" >a>7ط< >7:5/ara"bs هewi5-ق / >jلs:3 >jٳjمs:>ctl29مراbord="0"مllpadding="0"مllligcing="0"lass="TblFlyHide">tlو class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseov="ShowSubMenu(this);">ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr284" target="_self" > / ara"td>رra"d>
ن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr285" target="_self" > /a>de1"bن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr199" target="_self" >j / 7:/"td>:/> jbن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr220"target="_self" >ه / Nd؇ j anbن عی": right; direction: rtl"> < سعیدیاtextr287" target="_self" >pspan 3 Nd8 < ara پan 3 sjpd>
ctl294_lnس >div class="Portalابط س://3< /aade< /; بط س 4_lnس >ctl29>div class="Portalinnو؇س 4_lnس >div idسtl00_portal93_pnlControls؇ >div di="rtlابسstyleسtext-align:م ر;">ب ن عی": right: rtl"> < سعیدیاtextr629">imgرt="://3< /aade< /; d>:/ /;" src": right; direction: rtl"> le s4_ >leک >le ب٧ >le s4_ >leک etl e class="DownCert">ب le s4_ >leک >le ب٧   4_4_ مراclass="FooرTbl"رignس؅ ر"> مک م s4_ eراclass="Fooر"رignس؅ ر"مllpadding="0"مllligcing="0"s4_ >ک >d vignسtop"s4_4_4_ >div idسtl00_FooرLink_pnlControls؇ >eراڱignس؅ ر"bord="0"مllpadding="2"مllligcing="2"styleسwidth: 85%;">ببd rowlignس3" styleسwidth: 32%;">ب>div di="rtlاب< مبن عی": right: rtl"> < سعیدیاtextr359">::م لٳ 0 ش 3 > < سعیدیاtextr532">::/ jمaad< 5 /; aتژیک 0 ش 3 > < سعیدیاtextr110"s> tan an d>73< ث> owف3< an d>3 e<ش anb < سعیدیاtextr75" target="_self">a>ـــ 3 jمaad<ـــan aتba> ز>3 a>djن:an a؇ d < سعیدیاtextr492"target="_self">://3< /aad/s'Dمa>3 an >ldy ctl29بن عی": rightdarmann: rtl"> < سعیدیاtextr136" target="_self">s: ــ d>::/ نـــــanb < سعیدیاtextr238&CatPar xtr64" target="_self">پ3< /; 0 5 / 3 >3 < < < 5 / 3> < سعیدیاtextr535" target="_self">a< ش>3 a> 0 ا؄> " target="_self">Distance Learning College> " target="_self">a>a> خ'D ana>سلsjمتbldivمب>le s4_>d rowlignس3" styleسtext-align:م ر; width: 2%;">ب>imgرt="" src": right: rtl"> d rowlignس3" styleسtext-align:right; width: 32%;">ب> مب ن عی": rightasatidn: rtl"> ">j ؇ as'D d لٳ b "> / jٱ>0 ؆ش 3 >ldy ctl29بن عی": rightgalleryn: rtl"> "> 3 an س>0 ؆ش 3 >ldy ctl29بن عی": right1490.behdasht.gov /"s> / ز>3 خewi 1490>ldy ctl29بن عی": right: rtl"> < سعیدیاtextr346">aظ 3>d//a ع>3'Dش3 0 تb < سعیدیاtextr474"> 3ر>0 ؆شw7مa / 3> < سعیدیاtextr413"s> /;:/ "td>:/> an 3> < سعیدیاtextr536"> 3 / ">:/ب p:/a > < سعیدیاtextr92"> a w7 3//a تb < سعیدیاtextr93"s>ف3 d ت-ق ب ">ئ3 >ldy ctl29بن عی": right: rtl"> < سعیدیاtextr83"s> pi >3 > owش< 3 jbd rowlignس3" styleسtext-align:م ر; width: 2%;">ب>imgرt="" src": right: rtl"> d rowlignس3" styleسtext-align:right; width: 32%;">ب> مب ن عی": rightitsmn: rtl"> < سعیدیاtextr94">0 an 3ت-7ن d > oan a > < سعیدیاtextr130"s> 3a > ش /;/ ana> ث>:/-نj>deow 3ت بdeoح:> <"s> >:/- s'D- a ن 3 >3 > < سعیدیاtextr109"> p: aowشرژw anaت d >غذ > < سعیدیاtextr544">>فanaٳ>3 >آمa ش>سلsjمتb < سعیدیاtextr547">> jم3 >3 > p: نb <">> >:/-نj>deتق ض ن ط< حb ">>پ d 3 ت ریک 0 ش 3 > < سعیدیاtextr48&CatPar xtr62"> 0 ش 3 >3 >علو>de<ش anb>>divمبسstyleسtext-align:م ر;">ب imgرt="" src": right: rtl"> < مبسstyleسtext-align:م ر;">ب lign lang="fa">lign lang="fa">ن عی": right: rtl"> <">ص3ح3 > 3؄ 0 ش 3 b <"> imgرt="" src": right: rtl"> ldy ن عی": right: rtl"> < سعیدیاtextr53"seع an 0 ش 3 blign lang="fa">ن عی": right: rtl"> <"> imgرt="" src": right: rtl"> <"> lign lang="fa">ن عی": rightstaffn: rtl"> <"> ارک jٱ <"> btab/lignablign lang="fa">lign lang="fa">ن عی": right: rtl"> <"> imgرt="" src": right: rtl"> ن عی": right: rtl"> <"> ن عی": rightcontacn: rtl"> <">تe d>:/> 0 ش 3 blign lang="fa">ن عی": right: rtl"> <"> imgرt="" src": right: rtl"> <"> lign lang="fa">ن عی": rightitsmn: rtl"> < سعیدیاtextr130"s 3a > ش /;/ ana>lign lang="fa">ن عی": right: rtl"> <"> imgرt="" src": right: rtl"> <"> lign lang="fa">ن عی": right: rtl"> << سعیدیاtextr229&Action=ViewForm"s e d>:/>ean >س تbldivم؅>ldivم؅؅ب ؅ب ب >d vignسtop"s4_   imgرt="" heightس37" src"../App_Themes/: rtl9301/imteststat-icon"png" width="246"l29 >divclass="Statpnl"s4_ >divclass="Statpnltext"s4_ >imgidسtl00_TodayVVCCtrl1_todayvisit" src"App_Themes/ سعSkin/imteststatl"png" ignسabsmiddle"bord="0"29 /; 0 م>:/ 3/a : 93>br29 >imgidسtl00_TodayVVCCtrl1_todayvisito " src"App_Themes/ سعSkin/imteststatl-change3"png" ignسabsmiddle"bord="0"29 /; 0 م>:/ldivم >ldivم   >divclass="Statpnl"s4_ >divclass="Statpnltext"s4_4_4_ >dividسtl00_CopyRight_pnlControls؇ >divdi="rtlابسstyleسtext-align:م ر;">ب lign styleسcolor:#ffff00;">  lign lang="fa">lign lang="fa">Copyright @2019" KAUMSb/lignab/lignab/lignabctl29بlign styleسcolor: #3399cc">lign lang="fa">lign lang="fa">ن عی": right: rtl"> "s 3ش 3 >علو>de<ش an> /<ن bldivم؅>ldivم؅؅ب ؅ب >ldivم >ldivم  ؅>divclass="Statpnl"> >divclass="Statpnltext">؅>imgرt="" heightس19" src"../App_Themes/: rtl9301/imtestAdd_Friend-128"png" width="20"class="auto-style1"29 ن عی"javascript:AjaxCallTllAFriendNew();">/< ا3>:3 >ewi / 3>script langute"javascript" type"text/javascript"a var tafNamext = tl00_fdfgorm1_txtYourName";var tafEmaioxt = tl00_fdfgorm1_txtYourEmaio";var tafFriendNamext = tl00_fdfgorm1_txtFriendName";var tafFriendEmaioxt = tl00_fdfgorm1_txtFriendEmaio";؅>/scripta >dividسDivTaf" class="HiddenElement" styleسwidth: 320px;background-color:#fff; bord-right: #e7e6e7 thin solid; bord-top: #e7e6e7 thin solid; bord-left: #e7e6e7 thin solid; bord-bottom: #e7e6e7 thin solid;"a d styleسwidth: 20px"a ن عی"javascript:ChangeCssClass('DivTaf','HiddenElement');"> >imgidسtl00_fdfgorm1_Imte2"src"imtestdelete_16.jpg" bord="0"29 >d styleسdiection:rtl; text-align:right"> /< ا3>:3 >ewi / 3>d styleسwidth: 35px"> >imgidسtl00_fdfgorm1_Imte1"src"imtestletر_32.jpg" bord="0"29>ctl29 >dividسDivTafMesste"class="HiddenElement"9 >ldivم >dividسDivTafLoading"class="HiddenElement"9 >divstyleسtext-align:م ر;"> >imgidسtl00_fdfgorm1_imgLoading"src"imtestloading.gif" bord="0"29 >ldivم >ldivم >dividسDivTafForm"class="VisiاElement"9 >divclass="DivAdminAddEditForm"9 d class="TdValidators؇    >d class="TdFormField؇ d class="TdLabel"> -نj>dش :>d class="TdValidators؇ >d class="TdFormField؇ d class="TdLabel"> - 3> :>d class="TdValidators؇ >d class="TdFormField؇ d class="TdLabel"> -نj>dan د s:>d class="TdValidators؇ >d class="TdFormField؇ d class="TdLabel"> - 3an د s:>divstyleسtext-align:left;"> ldivم >ldivم >ldivم>ldivم؅ب ؅ب >ldivم >ldivم؅؅>>